1., 2. a 3. třída

 

 

 

 

 

 

Na světě nejsi sám

Pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat.

  • podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků
  • rodina, kamarádi, lidi kolem nás, svět, ve kterém žijeme
  • příroda a ochrana životního prostředí
  • čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha)
  • emoce, zvládání negativních emocí (hněv, závist…)

škádlení nebo šikana – prevence sociálně-patologických jevů
(šikana, agresivita, extrémismus)

4. a 5. třída

Z housenky motýlem

Období přechodu z dětství do dospívání – fyzické a psychické změny.

  • zdravý růst = správná strava, vznik a vývoj lidského jedince
  • změny tělesné, hygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti dětí
  • změna vztahů s okolím-co je slušnost, vulgárnost
  • samostatnost a zodpovědnost, kapesné

 

Beseda s hasičem

V pondělí 21.2.2022 proběhlo setkání žáků naší školy s profesionálním hasičem panem Romanem Koutným. Ten žákům přivezl svoji hasičskou výstroj. Byla to běžná, odlehčená, dál určená na zásah ve vodě, ve výškách a poslední byl těžký chemický oblek. Děti nevěděly, co mají oblékat dřív. Pak jsme sledovali ukázky tréninků hasičů v cvičných kontejnerech a fotky z opravdových zásahů. Žáci pak pokládali otázky. Na závěr děti obdržely dárky s požární tématikou. Celé setkání bylo zajímavé a příjemné. Uvědomili jsme si, jak jsou hasiči odvážní, že každý den riskují svůj život, a že by bylo hloupé jim svým špatným chováním přidělávat práci.

Lyžařský výcvik – Chata Barborka Jeseníky 16. – 22.1.2022

 

V neděli 16.1. jsme odjeli na lyžařský výcvik na Praděd. Počasí nám celkem vyšlo, polovinu dnů bylo tzv. „azuro“, sněhu bylo dostatek, a tak jsme si mohli užít krásný týden na lyžích. Všichni, i ti, co na lyžích stáli poprvé,  se naučili skvěle lyžovat. Každý večer jsme měli zajímavý program - vyslechli jsme si např. přednášku členů Horské služby, kteří nás seznámili jak s horami a bezpečným chováním při pobytu na horách, tak s nezbytnou první pomocí. Celý týden jsme si báječně užili a těšíme se, že příští rok si lyžařský výcvik zopakujeme.

 

Projektový den ZD Trstěnice

Dne 15. února jsme opět oživili tradiční spolupráci se Zemědělských družstvem Trstěnice, přímo s předsedou družstva, panem Ing. Pavlem Krejsou. V areálu, budovách a chovatelských zařízeních byl pro 6. až 9. ročník ZŠ a MŠ Trstěnice realizován projektový den se zaměřením na chov kombinovaného plemene skotu. Jednalo se jalovice a krávy plemene český strakatý skot, který je určen pro produkci mléka i masa.

Žáci prošli stanoviště zahrnující celý reprodukční cyklus: od právě narozených telat, přes zástav až po vysokobřezí jalovice a porodnu. Samostatná pozornost byla věnována dojným kravám a dojírně. Na konci společně stráveného času všichni přítomní znali množství nových pojmů, měli tušení, jakým způsobem se o skot pečuje během celého života, jak se krmí a jak vypadá areál družstva jako celek.

Již nyní je mnoho druhostupňových žáků, zejména chlapců, rozhodnuto, že chce pracovat v zemědělství. Děkujeme panu předsedovi Ing. Pavlovi Krejsovi za možnost náhledu, jak v praxi vypadá živočišná zemědělská produkce.

 

ŠKOLA NANEČISTO

Dne 13. ledna 2022 proběhla schůzka našich předškoláků. Téma bylo rozvíjení grafomotoriky, hygienických návyků psaní a uvolňovací cviky. Setkání proběhlo v 1.třídě s paní učitelkou Mgr. Lenkou Sommerovou, která letos prvňáčky vede. Děti si uvolňovaly prsty při odříkávání básniček, vyzkoušely si správný úchop tužky, psaní na tabuli křídou i psaní fixou na mazací tabulku. Společně vytvořily sněhuláka trháním papírů. Domů si odnášely obrázky na procvičování psaní, úkol hlídat správné držení tužky a doufám i pěkný zážitek ze společného setkání. Těšíme se na další.

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist