Ukončení školního roku se neobešlo bez tradičního slavnostního zakončení, při kterém byli oceněni nejlepší žáci jednotlivých ročníků, nejlepší žák školy a předány pamětní listy žákům 9. ročníku.

Přejeme všem našim absolventům hodně úspěchů a štěstí při dalším studiu, ať zúročí vše, co se u nás naučili, a na nových školách najdou prima učitele i nové kamarády. Všem ostatním přejeme příjemné léto! Budeme se na Vás těšit opět 1. září.

 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – ´´JÍZDA ZRUČNOSTI´´

Dne 14. 6. 2021 se v naší škole uskutečnila dopravní soutěž. Žáci 4. – 8. ročníku postupně plnili tyto 2 disciplíny: 1) část teoretická – písemný test obsahující 20 otázek o silničním provozu + 2) část praktická – jízda na kole, kde bylo úkolem co nejrychlejší a zároveň nejpřesnější zdolání celkem 6 překážek. Devátý ročník byl nápomocen s organizací, za což jim patří VELKÝ DÍK, stejně tak jako našemu oddanému panu školníkovi. Z každého ročníku se pak třem nejlepším dostalo zasloužené odměny v podobě diplomu na památku a sladké odměny za jejich sportovní nasazení.

Věříme, že se žákům čas strávený pohybem líbil a užili si příjemné soutěžní odpoledne.

vyhodnocení jednotlivých ročníků:

4. ročník                    

1) Michal Tobek, výsledné skóre: 1:55

2) Sabina Žroutová, výsledné skóre: 2:01

3) Sofia Švarcová, výsledné skóre: 2:04

5. ročník

1) Filip Částek, výsledné skóre: 1:19

2) Vilém Pecháček, výsledné skóre: 1:21

3) Josef Kuchta, výsledné skóre: 1:33

6. ročník

1) Jan Tobek: výsledné skóre: 1:26

2) Dominik Němec: výsledné skóre: 1:32

3) Vítězslav Koller: výsledné skóre: 1:41

7. ročník

1) Štěpánka Češková: výsledné skóre: 1:30

2) Ela Šindelářová: výsledné skóre: 1:44

3) Filip Šponar: výsledné skóre: 1:48

8. ročník

1.-2. Jakub Hárovník + Ondřej Vojáček: výsledné skóre: 1:11

3.-4. Markéta Kmošková + Daniel Pekárik: výsledné skóre: 1:24

V měsíci červnu proběhli v naší škole celkem tři besedy. Dne 9. června v rámci výuky přírodopisu šestého ročníku přednášel pan Jadrný na téma lesní společenstva a ekologie lesa. Během besedy byla výborně a pro žáky velmi poutavě propojena teorie s praxí. Patra lesní vegetace a skladbu lesa v závislosti na nadmořské výšce žáci poznávali z promítaných materiálů. Na uvedenou teorii okamžitě navazovalo určování a poznávání konkrétních druhů dřevin. Po upevnění určovacích znaků dřevin žáci určovali dřeviny formou soutěže. Všichni žáci v závěru hodnotili besedu velmi kladně.  

Pan Sotona sedmý ročník téhož dne seznamoval se živočišnou zemědělskou produkcí a chovem hospodářských zvířat. První část besedy proběhla v počítačové učebně. Žáci se seznámili s různými plemeny hospodářských zvířat, jejich exteriérem a užitkovostí. Na chovatelskou teorii pak navázala exkurze v provozu Farmy Sotona. Všechny přítomné zajímal chov koní určených pro rekreační jízdu, chov masných ovcí, chov kombinovaného skotu a navazující zpracování mléka.  

Pro osmý a devátý ročník si besedu připravil pan Vojtěch Kmošek na téma stavebnictví a stavební materiály. První část besedy opět proběhla v počítačové učebně formou promítané prezentace. Následně si žáci v rámci pracovních činností vyzkoušeli výrobu hliněné podlahy přímo v polygonální stodole. Velmi zajímavé bylo porovnání historických a současných stavebních technologií. 

Všechny tři besedy žáky velmi zaujaly a byly rozděleny na část teoretickou a praktickou. Tímto bychom rádi poděkovali za nové znalosti a dovednosti, které žáci mohli při všech třech besedách načerpat. Jsme rádi, že výše uvedení odborníci přijali pozvání do naší počítačové učebny.

Foto zde: 

Mgr. Markéta Hronová

 

KURZ PEČENÍ CHLEBA V TRSTĚNICI

Dne 15. 6. 2021 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili velmi poučného a informacemi nabitého kurzu, jenž byl věnován tématu: Od zrníčka obilí po pecen chleba. Za přítomnosti profesionálního mistra pekaře jsme mohli nahlédnout do tajů tohoto trošku opomíjeného, ale tradičního řemesla a vyzkoušet si, jak se hněte těsto, ukládá chléb do ošatky na vykynutí, plete vánočka apod. Samotní žáci si pak nakonec připravili k upečení 2 plechy rohlíků a následující den jsme si ráno mohli dopřát jedinečnou ochutnávku vlastních výrobků – podávala se vánočka zdobená sezamem, voňavý a chutný chléb a samozřejmě dětmi vyrobené a křupavé rohlíčky. Chuť a vůně domácího pečiva byla jedinečná a všem DOPORUČUJEME!

Velké uznání patří rodině Kmoškových, kteří se o nás po celou dobu kurzu velmi pohostinně starali a výrazně tak pomohli celkové organizaci kurzu.

 

DĚKUJEME a budeme se těšit na další spolupráci.

 Beseda v počítačové učebně

V pondělí 14.6. 2021 si v počítačové učebně pro žáky 4. a 5. třídy připravil velice poutavou prezentaci s poznáváním polních plodin předseda představenstva ZD TRSTĚNICE Ing. Krejsa Pavel. Žáci si na základě prezentace, názorných příkladů a čerstvě utržených polních plodin rozšířili a upevnili vědomosti z učiva Ekosystém pole. Aktivně se zapojili do konverzace, pokládali zvídavé otázky a na závěr obdrželi od pana předsedy pěkný dárek.

Děkujeme

 

Mgr. Šárka Dufková

Žáci 4. a 5. třídy