20.06. 21Besedy pro žáky

V měsíci červnu proběhli v naší škole celkem tři besedy. Dne 9. června v rámci výuky přírodopisu šestého ročníku přednášel pan Jadrný na téma lesní společenstva a ekologie lesa. Během besedy byla výborně a pro žáky velmi poutavě propojena teorie s praxí. Patra lesní vegetace a skladbu lesa v závislosti na nadmořské výšce žáci poznávali z promítaných materiálů. Na uvedenou teorii okamžitě navazovalo určování a poznávání konkrétních druhů dřevin. Po upevnění určovacích znaků dřevin žáci určovali dřeviny formou soutěže. Všichni žáci v závěru hodnotili besedu velmi kladně.  

Pan Sotona sedmý ročník téhož dne seznamoval se živočišnou zemědělskou produkcí a chovem hospodářských zvířat. První část besedy proběhla v počítačové učebně. Žáci se seznámili s různými plemeny hospodářských zvířat, jejich exteriérem a užitkovostí. Na chovatelskou teorii pak navázala exkurze v provozu Farmy Sotona. Všechny přítomné zajímal chov koní určených pro rekreační jízdu, chov masných ovcí, chov kombinovaného skotu a navazující zpracování mléka.  

Pro osmý a devátý ročník si besedu připravil pan Vojtěch Kmošek na téma stavebnictví a stavební materiály. První část besedy opět proběhla v počítačové učebně formou promítané prezentace. Následně si žáci v rámci pracovních činností vyzkoušeli výrobu hliněné podlahy přímo v polygonální stodole. Velmi zajímavé bylo porovnání historických a současných stavebních technologií. 

Všechny tři besedy žáky velmi zaujaly a byly rozděleny na část teoretickou a praktickou. Tímto bychom rádi poděkovali za nové znalosti a dovednosti, které žáci mohli při všech třech besedách načerpat. Jsme rádi, že výše uvedení odborníci přijali pozvání do naší počítačové učebny.

Foto zde: 

Mgr. Markéta Hronová

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist