Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vám popřála vše nejlepší do nového roku, zejména pevné zdraví a ať je ten nadcházející rok 2022 pro každého z vás ve všech směrech lepší než rok 2021. Zároveň děkuji za přízeň a podporu naší škole.
Od pondělí 3.ledna 2022 se vracíme k běžné prezenční výuce. V období 3. - 16.1. se budou všichni žáci i zaměstnanci školy bez ohledu na prodělanou nemoc či očkování 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek testovat antigennimi testy. Testování proběhne ve stejném režimu jako dříve.
Se srdečným pozdravem

Simona Kubešová

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu šíření onemocnění Covid-19 jak mezi zaměstnanci, tak mezi žáky školy, vyhlašuji
na dny 20. - 22.12.2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO pro všechny žáky školy.

Krajská hygienická stanice dále doporučuje, aby žáci 1. st. ve dnech 16. a 17.12.2021 zůstali doma na distanční výuce. Pokud i přes toto doporučení trváte na osobní přítomnosti Vašeho dítěte ve škole, kontaktujte prosím neprodleně třídní učitelku.

Žáci 2 .st. pokračují 16. a 17.12.2021 v distanční výuce. Hodiny, které byly v rozvrhu označeny jako online hodiny budou odučeny za předpokladu, že vyučující bude schopen učit (téměř všichni učitelé 2 st. onemocněli). V opačném případě bude zadána samostatná práce. 

Děkuji všem za pochopení a spolupráci a přeji  Vám hlavně pevné zdraví, pokud možno příjemně strávený adventní čas a šťastné prožití vánočních svátků.

Simona Kubešová, ředitelka školy

11.12. 21rozvrh

Vážení rodiče,

níže je rozvrh hodin pro týden od 13. do 17.12.2021. Žlutě označené hodiny proběhnou online v aplikaci Teams ve stejných časech jako ve škole. Na neoznačené hodiny bude zadána samostatná práce dle pokynů příslušných vyučujících. Pokud do školy přijdou žáci, kteří mají právo na prezenční výuku vzhledem k tomu, že jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění Covid v posledních 180 dnech, pak:

  • hodin, které budou odučeny učitelem, na nějž se nevztahuje karanténa, se mohou účastnit prezenčně

  • hodin, které budou odučeny učitelem, na nějž se vztahuje karanténa, se mohou účastnit distančně pod dohledem pracovníka školy (pokud bude těchto žáků víc, budou se jejich zařízení ve třídě rušit)

  • v ostatních hodinách nad nimi bude zajištěn pouze dohled

  • po vyučování bude v provozu družina pro přihlášené žáky

Situace se může změnit, pokud by někdo další ze zaměstnanců onemocněl nebo musel do karantény.

Pokud se rozhodnete poslat Vaše dítě, které má právo na prezenční výuku, do školy, nezapomeňte si přihlásit oběd u vedoucí školní jídelny.

Prosím, informujte třídní učitele, kdy se bude Vaše dítě vracet do školy, zda se bude vracet po 7 dnech a PCR testu nebo upřednostníte čtrnáctidenní karanténu. Závěr týdne (16. a 17.12.) stejně jako týden další (od 20.12.) je v tuto chvíli nejistý, neboť nevíme, jak se situace vyvine. Zvažujeme i možnost vyhlášení ředitelského volna ve dnech 20.-22.12.2021.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci, trpělivost a pochopení. Přejeme Vám pokud možno klidné předvánoční období a pevné zdraví. 

Za všechny zaměstnance Simona Kubešová, ředitelka školy

  

  

  

 

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist