Plánovaná rekonstrukce hlavní silnice se oproti původnímu termínu (1.7.2021) opozdila o dva měsíce. Termín zahájení je stanoven na pondělí 6.9.2021 a rozdělena na několik dílčích etap.  V průběhu uzavírky silnice směrem ke škole (předpoklad 6.9 – 8.10 a následně 20.11.- 5.12.), nebude obsluhována autobusová zastávka „U školy“. Náhradní zastávka je určena „Trstěnice, U Sajdlových“, V blízkosti této zastávky budou pro zvýšení bezpečnosti chodců umístěny značky se sníženou rychlostí.

 

Vedoucí ŠJ Jana Siglová oznamuje, že 1.9.2021 žáci nemají přihlášen oběd ve ŠJ. Od 2.9.2021 je oběd automaticky všem žákům přihlášen. Ti, kdo nemají o odebrání stravy zájem, prosíme, aby si oběd odhlásili na tel. čísle 604 169 373.

Vážení rodiče,

blíží se datum 1. září – den nástupu Vašich dětí do školy a proto si dovoluji Vám poskytnout nezbytné informace. Snad jste si spolu s dětmi užili pěkné léto a načerpali dostatek sil do nadcházejících měsíců. Věříme, že tento školní rok proběhne klidněji než ten předchozí a užijeme si ho včetně osobních setkání.

Na základě manuálu MŠMT zveřejňujeme základní informace k nástupu do školy.

Žáci nastupují do školy 1. září. S sebou si přinesou přezůvky, psací potřeby a papír, roušku, ve které se budou pohybovat ve společných prostorách, ve třídách ji odkládají. Před zahájením bude v čase 7.15 – 8.00 h probíhat testování žáků způsobem, na jaký jste již zvyklí. Zahájení školního roku proběhne v případě příznivého počasí od 8 hodin v areálu za školou. Po skončení společné části se žáci rozejdou do tříd se svými třídními učiteli. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení pouze ve třídách.


Testování během prvního dne se netýká prvňáčků, ti se otestují 2. září ráno. Z testování nemusíte mít strach, jedná se o zcela neinvazivní metodu a u testování mohou být rodiče. Více informací spojených s testováním uvádíme níže.

2. září čekají všechny žáky třídnické hodiny a focení tříd, ukončení výuky je plánováno pro 1. stupeň na 11. 30 a pro 2. stupeň na 12. 25 hodin.

Od 3. září se začínáme učit dle připraveného rozvrhu.

V doporučení MŠMT je eliminovat vstup třetích osob do budovy školy. Prosíme tedy o respektování tohoto pravidla a pokud s námi potřebujete komunikovat, zvažte závažnost důvodu, proč nás chcete navštívit, jestli nebude stačit korespondence či telefonický hovor. U rodičů prvňáčků samozřejmě počítáme se vstupem do budovy a to po dobu září. Dodržujte však prosím při vstupu do budovy všechna hygienická nařízení, včetně správného použití respirátoru.

Škola bude zvýšeně dbát na dodržování hygienických předpisů (mytí rukou, dezinfekce, větrání, …). V souvislosti s tím je nutné, aby žáci používali jednorázové ručníky  a byli vybaveni  jednorázovými kapesníky.

Pokud vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, ...), neposílejte ho prosím do školy. U dětí s chronickým či s alergickým onemocněním (př. rýma, kašel) – je nutné potvrzení od lékaře.

Informace spojené s testováním

Škole budou dodány antigenní testy Genrui BioTech, které jsou neinvazivní. Žák se testuje sám, v případě potřeby je mu nápomocen učitel či asistent.

U žáků 1. - 3. tříd mohou být při testování přítomni zákonní zástupci.

Testovat se bude ještě 6. a 9. září, vždy po příchodu do školy ve třídě, poté jen lokálně dle situace.

Pokud žák není při testování přítomen, testuje se hned po příchodu do školy.

Netestují se žáci plně očkovaní a ti, co jsou ve lhůtě po prodělání covidu, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – všechna potvrzení prosím odevzdávejte třídnímu učiteli.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, pak podle nařízení

  • se bude moci prezenční výuky účastnit, ale za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole i ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

  • nesmí zpívat,

  • používá hygienické zařízení určené školou

  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních

V případě, že máte výhrady k testování výše uvedeným typem testů prováděným výtěrem z nosu, je možné využít testy plivací, které pro své dítě pořídíte na vlastní náklady a které jsou schválené ministerstvem zdravotnictví. 

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. 

Dále prosíme rodiče, aby sdělili škole, pokud jejich dítě bylo v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí a pokud ano, tak v které zemi.

 

Informace k platbě stravného za měsíc  květen 2021


Peníze za obědy za měsíc květen 2021 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 10.6.2021 do 15.6.2021 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist