Dne 8.6. 2021 proběhne focení tříd. Společná fotografie 40 Kč, skupinky po 25 Kč.

Platná omezení:

- žáci i zaměstnanci se povinně 1x týdně testují vždy v pondělí (nebo v den prvního příchodu do školy)

- pohyb ve všech prostorách školy je možný pouze s respirátorem, žáci mohou mít roušku, učitelé jazyků mohou mít štít a odstup minimálně 2 m.

- pravidelná dezinfekce rukou

- časté a pravidelné větrání

- děti svačí na svém místě

Výuka probíhá podle původního rozvrhu pro prezenční výuku.

V průběhu prvního adaptačního týdne nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni, nebude probíhat známkování a nebudou zadávány domácí úkoly.

Výuka cizích jazyků: probíhá ve standardních skupinách

Výuka tělesné výchovy: probíhá ve standardních skupinách napříč třídami, sportovat lze pouze venku (zde možnost bez roušky/respirátoru – podmínkou je dodržení rozestupů)

Výuka hudební výchovy: zpěv je stále zakázán, bude nahrazen jinými činnostmi

Homogenní skupiny: 1. - 3.r.
                                    4. + 5.r.
                                    6. - 9.r.

Příchod žáků: V pondělí vždy v 7. - 7.30 h

Testování probíhá: vždy v pondělí (nebo v den prvního příchodu do školy)
                         1.  -3. r. – vchod u 1. třídy 
                         4. + 5. r. – běžný vchod 
                         6.  -9. r. – vchod u hřiště MŠ 

Příchod do školy:
v pondělí určeným vchodem, v ostatní dny všichni žáci přichází běžným vchodem;
po příchodu si u vstupu dezinfikují ruce,
před začátkem vyučování sedí na chodbě na lavičkách určených pro danou třídu, v 7.40 h odchází do své třídy

Velká přestávka:
- za příznivého počasí pobyt venku:
                1. - 3.r. – v prostoru venkovní učebny
                4. + 5.r. –  v prostoru u hřiště MŠ
                6. - 9.r. –  v prostoru u tělocvičny
- za nepříznivého počasí jsou žáci ve třídách

Odchod na oběd: 11.25 – žáci 4.+5.r.

                              11.45 – žáci 1.-3.r.  po obědě se žáci, kteří mají 5.h., vrací na výuku, ostatní jdou
                                           do ŠD

                              12.25 h – žáci 6. – 9.r. 

Ve školní jídelně spolu sedí u stolu žáci z jedné třídy.

Školní družina – do 15. h odděleně 1. r. (dohled asistentky) a 2.+3.r. ve ŠD

Důležité upozornění pro strávníky

Obědy pro všechny žáky budou od 17. 5. 2021 všem žákům automaticky přihlášeny. Pokud někdo nemá o oběd zájem, odhlásí si ho u vedoucí ŠJ. 

Konec rotační výuky

Od pondělí 17.5.2021 jdeme všichni do školy...

Na základě rozhodnutí vlády končí rotační výuka a od pondělí 17. května začíná prezenční výuka všech tříd naší školy.

Vstup do školy je žákům umožněn na základě testování:

testovací den - pondělí od 7:00 hod. (žáci přicházejí do školy mezi 7:00 a 7:30 hod.)

Při pobytu ve vnitřních prostorách stále zůstává povinnost nosit roušku/respirátor.

Od 17. května je zrušena povinnost zachovávat homogenitu tříd, vracíme se tedy k téměř standardnímu vzdělávání.

Výuka cizích jazyků:

probíhá ve standardních skupinách 

Výuka tělesné výchovy:

probíhá ve standardních skupinách napříč třídami, sportovat lze pouze venku (zde možnost bez roušky/respirátoru – podmínkou je dodržení rozestupů)

Výuka hudební výchovy:

zpěv je stále zakázán, bude nahrazen jinými činnostmi

Důležité upozornění pro strávníky

Obědy pro všechny žáky budou od 17. 5. 2021 všem žákům automaticky přihlášeny. Pokud někdo nemá o oběd zájem, odhlásí si ho u vedoucí ŠJ. 

Pro žáky 6. a 7. ročníku bude v úterý 18. 5. 2021 v odpoledním čase výuky 13:15 – 15:00 hod. zařazen výchovně-vzdělávací program ADAM A EVA ANEB NEJSME STEJNÍ.

Podle aktuální situace bude uskutečněn online formou přes aplikaci MS Teams – v týmu Preventivní programy 6+7 nebo prezenčně.

Obsah přednášky: Zaměřeno na fyzické změny v dospívání

·         růst, puberta hormony

·         měníme se v ženy a muže, reprodukční zdraví

·         ženské, mužské pohlavní ústrojí, jeho funkce, (spermie x vajíčko)

·         menstruace, dámské hygienické potřeby

·         zásady intimní hygieny

·         sexuální dozrávání

·         zdravý životní styl, pozor na energetické nápoje, steroidy

·         náladovost, nejistota, zmatek, sebeovládání

·         vztahy mezi vrstevníky

 

                                                                  Mgr. Lada Jiroutová, metodik prevence 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist