04.09. 19Kontakty

 

Název školy

Základní škola a mateřská škola Trstěnice,
okres Svitavy

Adresa školy

Trstěnice 12, 569 57

750 16 176

Bankovní spojení

ČSOB Litomyšl, 181724840/0300

Telefon

461 634 908 - ředitelna, sborovna
605 073 621 - ředitelna 
604 131 045 - sborovna
604 169 373 - školní jídelna
 
736 472 407 - školní družina
739 743 568 - mateřská škola

E-mail

reditel@zstrstenice.cz

ID datové schránky

 

3pqmthk

Internetová adresa

 

www.zstrstenice.cz

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1.1. 2003

Název zřizovatele

Obec Trstěnice

Součásti školy

Základní škola: 002 506 637
Mateřská škola: 007 587 422
Školní družina: 117 800 651
Školní jídelna: 002 890 232

IZO ředitelství

600 100 464

Vedoucí pracovníci

Ředitelka školy:
Mgr. Simona Kubešová

Přehled hlavní 
činnosti školy

Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou a mateřská škola. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist