Žákovský parlament

 7. setkání 17. 3. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Omluveni: ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.     Plánované akce:

·       18.3. 2022 – Dravci

·       21. 3. 2022 – Ponožkový den (Světový den Downova syndromu)- zapojení tříd

·       Preventivní program Policie ČR – 6.-9. třída – Prevence rizikového chování - dne 1.4. 2022

·       Preventivní program Policie ČR – Vlastní bezpečí: 1.-3. třída – dne 7.4.2022

                                                                                  4. a 5. třída – dne 8.4. 2022                                                            

2.     Reflexe z preventivního program MP Education

·       Na světe nejsi sám -1. -3. ročník

·       Z housenky motýlem 4. a 5. ročník

3.     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě

4.     Pořádek ve školních lavicích

5.     Rozvolňování mimořádných opatření nařízených vládou ČR

 

6.     Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování

7.     Klima třídy: vyjádření zástupců jednotlivých tříd (6. třída – došlo ke zlepšení vztahů mezi dívkami ve třídě)

8.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)

      Nebyly vzneseny.

 

Žákovský parlament
 6. setkání 3. 2. 2022
 
Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková
 
Program:
1.     Plánované akce:
·       Lyžování na Pekláku - 1. stupeň ZŠ (středa 2.2.- 23. 2. 2022)       Na světe nejsi sám -1. -3. ročník       Z housenky motýlem 4. a 5. ročník
     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě      Pořádek ve školních lavicích
4.     Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR
5.     Pravidla slušného chování - zdravení. Upozornění na porušování pravidla slušného chování žákem 3. třídy.
6.     Klima třídy (chování žáků vůči sobě navzájem)- vyjádření zástupců jednotlivých tříd.
7.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)
      Nebyly vzneseny.

 

 Žákovský parlament

 5. setkání 10. 1. 2022

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1.     Plánované akce:

Programy MPP na druhé pololetí

Lyžařský výcvik 16.1. -22. 1. 2022

Školní karneval – konání záleží na mimořádných opatřeních nařízených vládou ČR

2.     Karanténa – distanční výuka (bezpečná práce v on-line prostředí, prevence kyberšikany)

3.     Pololetní klasifikace, pololetní práce

4.     Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

5.     Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování ve škole (vulgarismy)

6.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny

 Žákovský parlament

 4. setkání 9. 11. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1.      Plánované akce:

10.12. 2021 -Planeta Země 3000 – Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie, Výstava betlémů (6.-9. r.)

15. 12. 2021 – Kino Litomyšl – Čert a jiné vánoční pohádky (1.-5. r.)

20. 12. 2021- Hudební program ve škole– celá ZŠ

22. 12. 2021 – Třídní vánoční besídka

2. Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě (pokud se žáci po obědě nevrací na vyučování, odnáší si aktovky do školní jídelny- nevrací se zpět do školy).

3. Úklid ve třídě – služba (uklízí i opadané jehličí pod vánočním stromečkem)

4. Připomenuté bezpečného a slušného chování na autobusové zastávce

5. Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

6. Schránka důvěry

7. Připomenutí, jak funguje NNTB (nenechte to být)- mobilní aplikace + webové stránky- „Bojujte s námi proti šikaně“.

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

A.   7. ročník – zvířátko ve třídě – řešení s třídním učitelem (podmínky pro chov zvířete, domluva ve třídě)

B.   7. ročník – jiná organizace výuky – změna sezení ve třídě (skupiny) – domluva s vyučujícími

Žákovský parlament

3. setkání 11. 11. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1.  1.     Plánované akce na měsíc listopad:

2.11. Technohrátky SŠ technická Vysoké Mýto (8. a 9. r.)

4.11. Kariérové poradenství (9.r.)

4.11. Projektový den SOU Polička (7. a 8.r.)

15.11. Exkurze Cimbria + SKM Litomyšl (8.a 9.r.)

25.11. Adventní dílny

2. Adventní dílny - příprava, realizace, informace o samotném výrobku, organizace ve školní budově (bez účasti veřejnosti)

3. Čtvrtletní práce

4. Upozornění na dodržování pravidel bezpečného a slušného chování

5. Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

6. Schránka důvěry – účel, prevence proti zneužívání (není nástrojem pomsty spolužákovi)

7. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Dotaz na lyžařský výcvik – řeší a organizuje p. učitelka N. Ondráčková (v řešení- domluva termínu)

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist