1. ročník   - 24. 9. 2021 (7:50 – 11:30)

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní

kolektivy - Mgr. Vojtěch Klusoň, speciální pedagog - etoped

 

3. a 4. ročník - 21. 9. 2021

Evropský týden mobility – Litomyšl

·       Teoretická přednáška – BESIP – Dopravní výchova dětí v SVČ Litomyšl

·       Praktická část – dopravní hřiště Litomyšl

 

    5. - 9. ročník -   Učím se učit  - MP- Education, Mgr. Podzimková (21.9. 2021 od 9:50) – 90 min 

Aby učení nebylo mučení.

 • sebepoznání žáka (paměť a učení)
 • učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí)
 • chyby při učení (vnější a vnitřní podmínky), samostatnost v učení
 • motivace, tréma a strach – vliv na učení
 • inovativní vyučovací metody: brainstorming, myšlenkové mapy mnemotechnické pomůcky, POČAČO, Cornell systém psaní poznámek, OneNote, techniky ke zlepšení paměti

6. ročník  ALFA Středisko výchovné péče Svitavska -  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy- nová třídní učitelka  (17.9. 2021, 7:50- 12:25)

 Žákovský parlament

2. setkání 7. 10. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Plánované akce na měsíc říjen

2. Reflexe z realizovaných adaptačních programů

3. Upozornění na dodržování pravidel bezpečného a slušného chování

4. Dodržování hygienických opatření

5. Udržování pořádku v šatnách

6. Úspora el. energie – zhasínání světel po odchodu ze třídy

7. Služby žáků 4.-9. tříd ve školní jídelně

8. Rej strašidel – plánování, realizace, organizace, pomůcky, připomínky a nové nápady

6. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.

 1. setkání 10. 9. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

 1. Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu
 2. Představení metodika prevence a jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2021/2022.

                    1. ročník: Flídr Mikuláš, Kuřová Alena

                    2. ročník: Kovář Patrik, Vopařilová Lucie

                    3. ročník: Hubinka Josef, Sigl Martin

                    4. ročník: Cacek Jonáš, Kuchtová Eliška

                    5. ročník: Doležalová Dorota, Švarcová Sofia

                    6. ročník: Kučerová Eliška, Hubinková Eliška

                    7. ročník: Nelly Čonková, Tobek Jan

                    8. Šindelářová Ela, Šponar Filip

                    9. Šplíchalová Eva, Pekárik Daniel

3. Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

předseda: Šindelářová Ela

místopředseda: Doležalová Dorota

4.Organizační záležitosti

funkce a umístění schránky důvěry, dodržování pravidel bezpečného a slušného chování, dodržování hygienických opatření, zápisy podmětů od žáků – předseda

5. Plánované akce

na měsíc září

programy primární prevence na 1. pololetí školního roku

6. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.

 

PROGRAMY  PRIMÁRNÍ  PREVENCE    2021/2022

Plán sestavený v září bude v průběhu školního roku doplněn, případně upraven školním metodikem prevence.

1. třída 

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy  (24.9. 2021, 7:50 - 11:30)

Na světě nejsi sám – MP- Education, Mgr. Podzimková (25.2. 2022) – 90 min.

Pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat.

 • podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků
 • rodina, kamarádi, lidi kolem nás, svět, ve kterém žijeme
 • příroda a ochrana životního prostředí
 • čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha)
 • emoce, zvládání negativních emocí (hněv, závist…)
 • škádlení nebo šikana – prevence sociálně-patologických jevů
  (šikana, agresivita, extrémismus)

StonožkaCesty z cesty, dlouhodobý program primární prevence  PPP – Ústí nad Orlicí, posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese v kolektivu (3 vyučovací hodiny – v jednání – po uvolnění termínu) 

2. + 4. třída

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy  (1.10. 2021, 7:50 -11:30)

Na světě nejsi sám – MP- Education, Mgr. Podzimková (25.2. 2022) – 90 min.

Pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat.

 • podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků
 • rodina, kamarádi, lidi kolem nás, svět, ve kterém žijeme
 • příroda a ochrana životního prostředí
 • čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha)
 • emoce, zvládání negativních emocí (hněv, závist…)
 • škádlení nebo šikana – prevence sociálně-patologických jevů
  (šikana, agresivita, extrémismus)
   

3. + 5. třída

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy  (8.10. 2021, 7:50 – 11:30)

Z housenky motýlem - MP- Education, Mgr. Podzimková (24.2. 2022) – 90 min

Období přechodu z dětství do dospívání – fyzické a psychické změny.

 • zdravý růst = správná strava, vznik a vývoj lidského jedince
 • změny tělesné, hygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti dětí
 • změna vztahů s okolím -co je slušnost, vulgárnost
 • samostatnost a zodpovědnost, kapesné

1. - 5. třída

Vlastní bezpečí - Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje, kpt. Mgr. Jiří Tesař -koordinátor prevence za krajské ředitelství (březen-duben 2022)

 

5. – 9. třída

Učím se učit  - MP- Education, Mgr. Podzimková (21.9. 2021 od 9:50) – 90 min

Aby učení nebylo mučení.

 • sebepoznání žáka (paměť a učení)
 • učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí)
 • chyby při učení (vnější a vnitřní podmínky), samostatnost v učení
 • motivace, tréma a strach – vliv na učení
 • inovativní vyučovací metody: brainstorming, myšlenkové mapy mnemotechnické pomůcky, POČAČO, Cornell systém psaní poznámek, OneNote, techniky ke zlepšení paměti

6. třída

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy- nová třídní učitelka  (17.9. 2021, 7:50- 12:25)

6. – 9. třída

Prevence rizikového chování- Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje, kpt. Mgr. Jiří Tesař -koordinátor prevence za krajské ředitelství (březen-duben 2022)

Do dna?Cesty z cesty, dlouhodobý program primární prevence  PPP – Ústí nad Orlicí, prevence rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu. (3 vyučovací hodiny – v jednání, po uvolnění termínu)

Nestresuj se stresem - MP- Education, Mgr. Podzimková (2. pololetí) - 90 min. (v jednání- případně bude program realizován ve školním roce 2022/2023)

Stres teenagerů je jiný než u dospělých.

 • co je stres a jak na něj reagujeme
 • různé stresové spouštěče – neúspěch, nespokojenost se svým tělem, škola (zkoušky)
 • důsledky (signály) stresu – zlozvyky, nespavost, sebepoškozování
 • měnící se vztahy mezi vrstevníky, rodinné problémy a jejich důsledky:
  zlozvyky, nespavost, sebepoškozování
 • jak se s ním vypořádat, jak uvolnit napětí a vztek

 

PROGRAMY  PRIMÁRNÍ  PREVENCE    2020/2021

 

1. třída 

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Šikana, škádlení a já - Dobrodružství na hranicích. Interaktivní zážitkový program,

během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana.

Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný. 

8. 2. 2021 (2h.)

 

2. + 3. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Naše tělo jako domovInteraktivní zážitkový program, během

kterého žáci pochopí své tělo jako svůj domov a kouření, energy drinky

a sladké nekvalitní jídlo jako příklady návyků, které tělo ničí.

8. 2. 2021 (2h.)                

 

4. + 5. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Moje planeta, můj domovDobrodružství v pralese.

Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci zjistí hlavní

současné enviromentální problémy planety Země a budou hledat

odpověď na otázku, co může každý sám dělat pro spokojené trvání života na Zemi. 

8. 2. 2021 (3h.)

 

6. + 7. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 

pouze 6. ročník 5. 10. 2020 (3h.)

Sex, Aids a vztahy Co je HIV/AIDS, jak se přenáší? Jaká jsou další rizika

neuvážlivého jednání v sexuální oblasti? Aktivizační program, při kterém žáci

sami rozhodují o osudu vrstevníků v příběhu.       

8. 2. 2021 (3h.) 

                                 8. + 9. třída

Jak se nenechat podvéstKritické myšlení je aplikováno

na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor:

Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi. Kritické myšlení na internetu.  

10. 2. 2021 (3h.)

 

Beseda – Probační a mediační služba

Prevence kriminality, trestné činnosti a postupu při řešení následků trestného činu.

 

II. stupeň

Komenský 20206.+7. roč. (2h.), 8.+9. roč. (2h.)   24. 11. 2020 od 8:45h.

Žáci se seznámi s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak

nakreslí časovou osu svého vlastního života. Žáci si v průběhu programu

uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování.

Příkladem Komenského a příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení

nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou

pracovat na některé z problematických oblastí svého života.    

                                BanalFatal   27. 4. 2021 (10:00 – 11:30h.)

Program prevence úrazů páteře a míchy.

 1. schůze žákovského parlamentu 7. 9. 2020

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2020/2021

1. ročník   Jakub Doležal, Anna Kovářová

2. ročník   Vojtěch Holec

3. ročník   Eliška Kuchtová

4. ročník   Dorota Doležalová

5. ročník   Tereza Monika Škeříková

6. ročník   Jan Tobek, Jakub Holec

7. ročník   Ela Šindelářová

8. ročník   Karolína Kuchtová

9. ročník   Barbora  Kučerová

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda:            Ela Šindelářová

     místopředseda:   Karolína Kuchtová

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry

    - stálí zástupci tříd už sami dokázali informovat nové členy, metodička prevence pouze doplnila

      některé informace

4) Organizační záležitosti

     - připomenutí hygienických opatření, dodržování pravidel bezpečného a slušného chování

5) Plánované akce

    - vzhledem k mimořádným opatřením spojeným s výskytem a šířením koronaviru na území ČR

       budou v tomto školním roce akce omezeny

       Rej strašidel – bude se ještě projednávat, Adventní dílny – bez přítomnosti rodičů,

       Vánoční besídka pro veřejnost – zrušena

6) Dotazy

    - 8. a 9. ročník:

 

      odchod na oběd bez doprovodu učitele (schváleno)

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist