5. schůze žákovského parlamentu 10. 3. 2020 

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence 

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

- sběr papíru (na jaře se zřejmě nebude konat)

- Mobilní planetárium 8. 4. – MŠ, 1.-3. roč.

- Preventivní programy 15. 4. – 1.-3. roč. (náhradní termín z důvodu nemoci)

- Zápis do 1. ročníku 15. 4. 

2) Provozní záležitosti

- žáci 1. ročníku chodí na oběd vždy dopředu, možnost přidání porce po domluvě s kuchařkami (dětem obědvání trvá delší dobu, někdy potřebují pomoc paní učitelky)

- vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru byli žáci poučeni o dodržování hygienických návyků (mytí rukou, kýchání, smrkání apod.)

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 11. 3. uzavřena základní škola a do odvolání zrušena školní výuka. Domácí úkoly budou žákům zasílány prostřednictvím e-mailů.

Internet bude i nadále využíván jako komunikační prostředek mezi učiteli a žáky, případně jejich rodiči. Aktuální informace o vývoji situace budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

 

 

 4. schůze žákovského parlamentu 21. 1. 2020

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

    - preventivní program Krok za krokem (posílení třídního kolektivu) PPP 22. 1. od 9:50h.

    - 30. 1. předání výpisu vysvědčení, 31. 1. pololetní prázdniny

    - 4. 2. Divadélko pro školy, cena: 50 Kč, MŠ, I. i II. stupeň

    - 10. 2. – 14. 2. jarní prázdniny

       Žáci byli poučeni o dodržování bezpečnosti při zimních sportech, pravidlech silničního 

       provozu a slušném chování.

    - 29. 2. pozvánka na Dětský karneval a Maškarní ples, téma: Na farmě

2) Provozní záležitosti

- mobilní hra „Pokémoni“ – žáci byli upozorněni na nebezpečí spojená s herní aplikací,

  po příchodu do školy se mají věnovat přípravě na vyučování, nesmí po 7:30 h. odcházet ze 

  školy, pohybovat se v areálu školy a hrát tuto hru

- zákaz vstupu do šaten ve venkovní obuvi, dodržování pořádku

- připomenuta pravidla slušného chování

3) Připomínky

- žádost žáků 2. stupně o samostatný odchod na oběd

- předbíhání v řadě na oběd

  - na pedagogické radě bude projednáno přijatelné řešení situace, domluvená pravidla

 

  3. schůze žákovského parlamentu 22. 11. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

    - preventivní program Acet z.s. p. Kadlecová, 7. ročník Říkat ano, říkat ne (3. a 4. vyuč.h.),                  4. + 5. roč. Aby učení nebylo mučení (oběd 11:35h., 6. a 7. vyuč.h.)

      Změna rozvrhu hodin!

    - 28. 11. – poslední lekce plaveckého výcviku, 14:00h.-18:00h. – Adventní dílny

    - 5. 12. Čertovské rojení

    - 9. 12. Filharmonie Pardubice (Hudba tančí staletími – MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ) 70 Kč

    - 12. 12. Vánoční besídka 16:00h. spojená s charitativním prodejem výrobků 

    - 20. 12. Třídní besídky (program dle domluvy se třídními učiteli)

2) Poučení

Žákům byla připomenuta pravidla slušného chování ve vztahu k pedagogům, ostatním zaměstnancům školy, dospělým a starším lidem, ve vztahu ke spolužákům ve třídě, starším i mladším žákům školy. Zdůrazněno bylo opět dodržování pořádku v šatnách, ve třídách a na chodbách školy.

2. schůze žákovského parlamentu 22. 10. 2019 

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence 

 

PROGRAM

1) Seznámení s výsledky volby předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

2) Organizační záležitosti, plánované akce 

    - plavecký výcvik (24. 10. – pyžamo – nácvik 1. pomoci) 

    - 24. 10. Rej strašidel  - organizace akce, pohoštění, dýně, masky

      Poučení o chování v souladu se školním řádem.

    - 25. 10. Den se třídním učitelem – úklid třídy, aktivity k posílení vrstevnických vztahů,hry

3) Poučení před podzimními prázdninami 

    Upozornění na bezpečný pohyb v okolí školy – změna zastávky autobusu, dopravní          značky 

4) Dotazy

    - 5. ročník: Žádost o účast na stezce odvahy s žáky 2. stupně – bude se projednávat  

 

 

1. schůze žákovského parlamentu 10. 9. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová 

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2019/2020

1. ročník   Josef Doležal, Sofie Kovářová

2. ročník   Tereza Holcová

3. ročník   Anna Vopařilová

4. ročník   Eliška Cacková, Lucie Benešová

5. ročník   Leoš Borek, Jan Tobek

6. ročník   Ela Šindelářová

7. ročník   Matěj Sejkora

8. ročník   Radek Holec

9. ročník   Pavlína Rosendorfová

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda:            Ela Šindelářová

     místopředseda:   Radek Holec 

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry 

4) Organizační záležitosti

     - dodržování pořádku v šatnách, na chodbách a ve třídách (úklid oblečení a obuvi)

     - poučení o bezpečnosti v okolí školy

5) Plánované akce

    - plavecký výcvik (I.stupeň – každý čtvrtek od 19. 9.)

    - 27. 9. Program všeobecné primární prevence: Začátek - 1., 2. a 3. ročník - PPP 

6) Dotazy

    - 9. ročník:

      odchod na oběd bez doprovodu učitele (bude projednáno)

      možnost pobytu ve třídě v době přestávek (zamítnuto z důvodu bezpečnosti a dohledu nad žáky)

 

                                                                                                                                                                                       

V pátek proběhl v 1.,2. a 3. třídě preventivní program s názvem Začátek. Žáci se během programu měli možnost lépe poznat, odhalit svoje přednosti i nedostatky. Z nabídnutých a realizovaných aktivit byly děti nadšené a celý program splnil naše očekávání. 

 Foto zde.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist