1. schůze žákovského parlamentu 14. 9. 2018

 

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová

 

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2018/2019

          1. ročník Eliška Kuchtová

          2. ročník Dorota Doležalová

          3. ročník Eliška Cacková

          4. ročník Dominik Němec

          5. ročník Ela Šindelářová

          6. ročník Matěj Sejkora

          7. ročník Radek Holec

          8. ročník Pavlína Rosendorfová

          9. ročník Pavlína Říhová

 

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

      předseda: Pavlína Rosendorfová

      místopředseda: Radek Holec

 

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry

 

4) Organizační záležitosti

     - stravování – obědy od 17. 9.

 

5) Plánované akce

     - Divadélko pro školy – bajky pana Ezopa 18. 9.

     - Filharmonie – představení k 100. výročí založení ČSR 19. 9.

     - Plavání (I.stupeň od 20. 9.) - organizace

     - Programy všeobecné primární prevence – PPP Ústí nad Orlicí, Etika mezi světy

     - Sběr papíru (říjen)

     - Rej strašidel 25. 10.

 

6) Diskuse

    - dívčí WC – žádost o pořízení klíče a možnost zamykání kabinek

 5. schůze žákovského parlamentu 14. 6. 2018

Přítomni byli: všichni zástupci tříd, p. ředitelka a metodik prevence

 

Program:

1. Zhodnocení sportovní olympiády – v příštím roce zařadit více volných disciplín

2. Vyhodnocení sběru papíru

 

3. Seznámení s organizací závěrečného týdne školního roku:

! Z provozních důvodů se nebudou vařit obědy !

- Po 25. 6. - výměna učebnic, úklid tříd; zkrácená výuka – 1. stupeň 11:30h., 2. stupeň 12:25h.

- Út 26. 6. - Branný den – nácvik 1. pomoci, Armáda ČR; 4. - 9. roč. Branný závod

- St 27. 6. - třídnické práce

- Čt 28. 6. - pěší turistika „Trstěnická padesátka“

- Pá 29. 6. - slavnostní zakončení školního roku, 7:50h. vydání vysvědčení ve třídách, 8:30h. slavnostní zakončení roku v tělocvičně (zhodnocení školního roku, vyřazení předškoláků z MŠ, rozloučení s žáky 9. roč.)

 

4. Poučení o bezpečném a slušném chování v době letních prázdnin

  4. schůze žákovského parlamentu 10. 4. 2018

 

Přítomni byli: p. ředitelka, metodik prevence, zástupci jednotlivých tříd

 

Program:

* Plánované akce:

11. 4. Komorní filharmonie Pardubice – Hudba a film, seznamte se prosím

11. 4. Zápis do 1. ročníku od 15:00 h.

12. 4. a 16. 4. - přijímací zkoušky na SŠ

13. 4. Trstěnický slavík – pěvecká soutěž

17. 4. od 10:00 h. Litomyšl – představení Pan Theodor Mundstock 8. - 9. roč.

Den Země (22. 4. 2018) – aktivity (úklid v okolí školy, sběr odpadků)

Exkurze Brno - květen

 

* Třídní schůzky – čtvrtek 19. 4. 2018 od 15:00 do 17:00 h.

– přítomna p. Švadlenková (speciální pedagog)

 

* Ředitelská volna – 30. 4. 2018 (1. 5. 2018 – Státní svátek)

7. 5. 2018 (8. 5. 2018 – Státní svátek)

 

* 25. 4. Preventivní programy: 6. - 7. roč. Život v mediální džungli

8. - 9. roč. Holocaust

* Sběr papíru – 22. a 23. 5.

* „Trstěnická padesátka“ - poslední týden v červnu

 

* Připomínky z řad zástupců:

- žádost o interaktivní tabuli do třídy

3. schůze žákovského parlamentu 26. 1.

 

Přítomni byli: p. ředitelka, metodik prevence, všichni zástupci tříd

 

Program:

1. Akce školy: 30. 1. Litomyšl – Zimní OH (1.stupeň) – krasobruslení, taneční sport

31. 1. Planetárium – 1. stupeň + MŠ

Vydání výpisu vysvědčení

2. 2. Pololetní prázdniny

9. 2. Divadélko pro školy – Devatero pohádek (1. stupeň) + MŠ

Fenomén Karel Čapek (2. stupeň)

3. 3. Karneval – téma: Zvěřinec – prosba o příspěvek do tomboly

 

2. Seznámení s výsledky vyplněných dotazníků - školní stravování z pohledu žáků a rodičů

 

3. Připomínky: Žádost ze strany 2. stupně – zájem o exkurze

+ předání dotazníků k vyplnění (zjištění názorů na školní stravování z pohledu žáků a rodičů)

 2. schůze žákovského parlamentu 24. 11.

 

Přítomni byli: p. ředitelka Mgr. Simona Kubešová, vedoucí školní jídelny Jana Siglová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová, zástupci tříd z 1. - 3. roč., všichni žáci 4. - 9. roč.

 

Program:

1. Na žádost žáků byl zakoupen nový fotbalový míč a na pedagogické radě schválen pobyt na hřišti za školou v době velké přestávky v případě příznivého počasí a dle domluvy.

 

2. K projednání: Chování na WC v době přestávek

 

3. Akce školy: 30. 11. Vánoční dílny

20. 12. Vánoční besídka

 

4. Stravování - vysvětlení výživových norem na základě kterých se počítá spotřební koš

(dodržování doporučení, kontrola hygieny)

+ předání dotazníků k vyplnění (zjištění názorů na školní stravování z pohledu žáků a rodičů)

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist