Žákovský parlament

 4. setkání 9. 11. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1.      Plánované akce:

10.12. 2021 -Planeta Země 3000 – Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie, Výstava betlémů (6.-9. r.)

15. 12. 2021 – Kino Litomyšl – Čert a jiné vánoční pohádky (1.-5. r.)

20. 12. 2021- Hudební program ve škole– celá ZŠ

22. 12. 2021 – Třídní vánoční besídka

2. Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě (pokud se žáci po obědě nevrací na vyučování, odnáší si aktovky do školní jídelny- nevrací se zpět do školy).

3. Úklid ve třídě – služba (uklízí i opadané jehličí pod vánočním stromečkem)

4. Připomenuté bezpečného a slušného chování na autobusové zastávce

5. Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

6. Schránka důvěry

7. Připomenutí, jak funguje NNTB (nenechte to být)- mobilní aplikace + webové stránky- „Bojujte s námi proti šikaně“.

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

A.   7. ročník – zvířátko ve třídě – řešení s třídním učitelem (podmínky pro chov zvířete, domluva ve třídě)

B.   7. ročník – jiná organizace výuky – změna sezení ve třídě (skupiny) – domluva s vyučujícími

Žákovský parlament

3. setkání 11. 11. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1.  1.     Plánované akce na měsíc listopad:

2.11. Technohrátky SŠ technická Vysoké Mýto (8. a 9. r.)

4.11. Kariérové poradenství (9.r.)

4.11. Projektový den SOU Polička (7. a 8.r.)

15.11. Exkurze Cimbria + SKM Litomyšl (8.a 9.r.)

25.11. Adventní dílny

2. Adventní dílny - příprava, realizace, informace o samotném výrobku, organizace ve školní budově (bez účasti veřejnosti)

3. Čtvrtletní práce

4. Upozornění na dodržování pravidel bezpečného a slušného chování

5. Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

6. Schránka důvěry – účel, prevence proti zneužívání (není nástrojem pomsty spolužákovi)

7. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Dotaz na lyžařský výcvik – řeší a organizuje p. učitelka N. Ondráčková (v řešení- domluva termínu)

 Adaptační program SVP ALFA  Svitavy

 

 

Žáci 3. a 5. třídy využili v pátek 8. 10. 2021 příjemné slunečné dopoledne k posílení a stmelení vztahů ve třídě. Pod vedením lektorů z SVP ALFA Svitavy se žáci zapojili do skupinových her, kde se blíže navzájem poznali, vyzkoušeli si, jak je důležitá spolupráce a komunikace a není podstatné vždy vyhrát, ale zúčastnit se a užít si pěkné dopoledne se spolužáky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. + 5. třída

8. 10. 2021 (7:50 -11:30) adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy - ALFA Středisko výchovné péče Svitavska- Mgr. Vojtěch Klusoň

 Dne 24.9.2021 navštívili 1.třídu výchovní poradci Michal Růžička a Vojtěch Klusoň, ze společnosti Alfa Svitavy - středisko vzdělávací a výchovné péče. Hned ráno byli připraveni na to, jak udělat prvňáčkům hezký den plný aktivit, týmových her a spolupráce mezi sebou. Všichni jsme si to moc užili.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist