17.01. 225. žákovský parlament

 

 Žákovský parlament

 5. setkání 10. 1. 2022

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1.     Plánované akce:

Programy MPP na druhé pololetí

Lyžařský výcvik 16.1. -22. 1. 2022

Školní karneval – konání záleží na mimořádných opatřeních nařízených vládou ČR

2.     Karanténa – distanční výuka (bezpečná práce v on-line prostředí, prevence kyberšikany)

3.     Pololetní klasifikace, pololetní práce

4.     Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

5.     Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování ve škole (vulgarismy)

6.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist