14.02. 226. žákovský parlament

Žákovský parlament
 6. setkání 3. 2. 2022
 
Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková
 
Program:
1.     Plánované akce:
·       Lyžování na Pekláku - 1. stupeň ZŠ (středa 2.2.- 23. 2. 2022)       Na světe nejsi sám -1. -3. ročník       Z housenky motýlem 4. a 5. ročník
     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě      Pořádek ve školních lavicích
4.     Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR
5.     Pravidla slušného chování - zdravení. Upozornění na porušování pravidla slušného chování žákem 3. třídy.
6.     Klima třídy (chování žáků vůči sobě navzájem)- vyjádření zástupců jednotlivých tříd.
7.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)
      Nebyly vzneseny.
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist