11.02. 21Škola nanečisto

Vážení rodiče, milí předškoláci,

bohužel vývoj epidemiologické situace není stále příznivý, ale zápis do 1. třídy se nezadržitelně blíží...proto jsme s kolegyněmi stanovily termíny pro jednotlivá setkání - podle aktuálních zpráv a omezení, budou schůzky probíhat online formou přes aplikaci MS Teams nebo osobně v prostorách školy/třídy. Vždy Vás budeme o způsobu realizace setkání včas informovat. V případě online formy bychom Vám připravily materiály v tištěné podobě a předaly v MŠ Trstěnice, poslaly e-mailem nebo vložily do aplikace MS Tems do složky Soubory, kde byste si je mohli vytisknout - pokud máte možnost, event. bychom materiály zaslaly poštou. Tato setkání bychom si představovaly v přítomnosti rodiče i předškoláka, společně bychom plnili úkoly v pracovních listech, povídali si apod.

Prosím, zda byste mi mohli dát vědět, zda Vám termíny vyhovují a rodiče dětí, které nenavštěvují MŠ Trstěnice, zároveň žádám o zpětnou vazbu, jakou formou Vám můžeme poskytnout materiály. Děkuji, L. Jiroutová
 

Rozvoj jazykových schopností – čtenářská pregramotnost

čtvrtek 25. 2. v 16:00 h. - p. uč. Lada Jiroutová online/1. třída


Rozvoj matematických představ – matematická pregramotnost

úterý 16. 3. v 16:00 h. - p. uč. Jana Holcová online/2.,3. třída


Rozvoj grafomotoriky

čtvrtek 25. 3. v 16:00 h. - p. uč. Šárka Dufková online/4.,5. třída

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist