25.03. 21Škola nanečisto

 Škola nanečisto

V letošním školním roce, tak jako v minulých letech, pořádáme “Školu na nečisto”. Tak jako všichni, se i naše škola musela podřídit nastávajícím podmínkám, a tak se naše schůzky s předškoláky konají online v programu MSTeams.

Dne 16.3.2021 se konala schůzka, jejímž tématem byla “matematická pregramotnost”. S dětmi jsme se věnovali rozvoji základních matematických představ, které rozvíjejí a usnadňují zvládání matematických dovedností. Procvičili jsme si v online cvičení i na pracovních listech druhy barev, geometrické tvary, jejich velikost a umístění v prostoru. Věnovali jsme se číselné ose, tvaru čísel a porovnávání množství prvků ve skupině.

Děti se v online prostředí pohybovaly velice směle a věřím, že příští školní rok budou úspěšnými prvňáky, ať už v online prostředí nebo přímo ve škole. Děkuji také všem rodičům, kteří setkání s dětmi pomohli zprostředkovat.

S přáním pevného zdraví J. Holcová

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist