Škola nanečisto – Čtenářská pregramotnost

Ve čtvrtek 25. 2. proběhla 1. schůzka v rámci Školy nanečisto na téma Čtenářská pregramotnost - Rozvoj jazykových schopností. Setkání muselo probíhat online formou přes aplikaci MS Teams z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přesto byla účast vysoká. Věnovali jsme se porozumění řeči, rozvoji pasivní i aktivní slovní zásoby, vyjadřování, zrakové paměti, sluchové analýze a syntéze, prostorové a pravolevé orientaci. Přes počáteční menší komplikace s technikou se podařily uskutečnit také hudební hádanky a mohli jsme si zazpívat. Předškoláci dokázali udržet pozornost celou dobu, obdivuji že bez ostychu dokázali se mnou komunikovat přes kameru a mikrofon, představit se a říci něco o sobě, společně převyprávět pohádku. Děkuji rodičům, že byli dětem pomocníky při práci a ovládání techniky.      

                                                                     L. Jiroutová                                                                         

Můžete se těšit na příští setkání v úterý 16. 3. - Matematická pregramotnost s p. uč. Holcovou! 

Vážení rodiče, milí předškoláci,

bohužel vývoj epidemiologické situace není stále příznivý, ale zápis do 1. třídy se nezadržitelně blíží...proto jsme s kolegyněmi stanovily termíny pro jednotlivá setkání - podle aktuálních zpráv a omezení, budou schůzky probíhat online formou přes aplikaci MS Teams nebo osobně v prostorách školy/třídy. Vždy Vás budeme o způsobu realizace setkání včas informovat. V případě online formy bychom Vám připravily materiály v tištěné podobě a předaly v MŠ Trstěnice, poslaly e-mailem nebo vložily do aplikace MS Tems do složky Soubory, kde byste si je mohli vytisknout - pokud máte možnost, event. bychom materiály zaslaly poštou. Tato setkání bychom si představovaly v přítomnosti rodiče i předškoláka, společně bychom plnili úkoly v pracovních listech, povídali si apod.

Prosím, zda byste mi mohli dát vědět, zda Vám termíny vyhovují a rodiče dětí, které nenavštěvují MŠ Trstěnice, zároveň žádám o zpětnou vazbu, jakou formou Vám můžeme poskytnout materiály. Děkuji, L. Jiroutová
 

Rozvoj jazykových schopností – čtenářská pregramotnost

čtvrtek 25. 2. v 16:00 h. - p. uč. Lada Jiroutová online/1. třída


Rozvoj matematických představ – matematická pregramotnost

úterý 16. 3. v 16:00 h. - p. uč. Jana Holcová online/2.,3. třída


Rozvoj grafomotoriky

čtvrtek 25. 3. v 16:00 h. - p. uč. Šárka Dufková online/4.,5. třída

 

Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice by Vás ráda pozvala do

„ŠKOLY NANEČISTO“.

 

 

Přemýšleli jsme, jak v tomto školním roce realizovat společná setkání, vývoj epidemiologické situace není příznivý, proto jsme termíny přesunuli na rok 2021.

 

LEDEN 

 V úterý 12. 1. v 16:00 hod. jsme pro Vás naplánovali schůzku

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

téma: Školní zralost a připravenost

Pokud bychom se nemohli sejít osobně, schůzka by probíhala online, veškeré informace bychom Vám zaslali e-mailem.

 

Další setkání bychom rády uskutečnily osobně, termíny upřesníme v lednu:

 

Rozvoj jazykových schopností – čtenářská pregramotnost

Rozvoj matematických představ – matematická pregramotnost

Rozvoj grafomotoriky

 

 

Jak správně držet tužku a procvičit ruku předškoláka před psaním

Jak naučit dítě slyšet hlásky a slabikovat

Jak trénovat jemnou motoriku

Ukázkový zápis dítěte do školy

https://www.babyonline.cz/mame-doma-predskolaka

  

Budeme se těšit na setkání! 

                                   

                                    Mgr. Lada Jiroutová, Mgr. Jana Holcová a Mgr. Šárka Dufková

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist