04.03. 21Čtenářská gramotnost

Škola nanečisto – Čtenářská pregramotnost

Ve čtvrtek 25. 2. proběhla 1. schůzka v rámci Školy nanečisto na téma Čtenářská pregramotnost - Rozvoj jazykových schopností. Setkání muselo probíhat online formou přes aplikaci MS Teams z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přesto byla účast vysoká. Věnovali jsme se porozumění řeči, rozvoji pasivní i aktivní slovní zásoby, vyjadřování, zrakové paměti, sluchové analýze a syntéze, prostorové a pravolevé orientaci. Přes počáteční menší komplikace s technikou se podařily uskutečnit také hudební hádanky a mohli jsme si zazpívat. Předškoláci dokázali udržet pozornost celou dobu, obdivuji že bez ostychu dokázali se mnou komunikovat přes kameru a mikrofon, představit se a říci něco o sobě, společně převyprávět pohádku. Děkuji rodičům, že byli dětem pomocníky při práci a ovládání techniky.      

                                                                     L. Jiroutová                                                                         

Můžete se těšit na příští setkání v úterý 16. 3. - Matematická pregramotnost s p. uč. Holcovou! 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist