Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 
  
Milý předškoláčku,

zveme Tě k zápisu do 1. ročníku. 
 
 
Zápis se uskuteční ve středu 6. dubna 2022.

Společný začátek v 15:00 h v učebně 1. ročníku. 
 
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8.2016 
a dětí s odkladem povinné školní docházky 
 
Informace pro rodiče: 
-        s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
-        v případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat Žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:  
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum  
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog 
-        při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky                                                  
                     
Požadavky k zápisu: 
 
- schopnost dítěte uposlechnout výzvu dospělého                 
- poznávání základních geometrických tvarů a barev      
- stříhání podle čáry 
- orientace v číselné řadě (minimálně do 5) 
- orientace v prostoru 
- prezentace krátké básničky nebo písničky  
   s důrazem na správnou výslovnost 
- koordinace pohybů, sportovní dovednosti 
- samostatnost při oblékání (tkaničky, zipy…) 
 
     Vašim dětem nabízíme: 
·        malé třídní kolektivy 
·        soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky
.     v případě potřeby využití asistenta pedagoga a školního speciálního pedagoga 
·        výuku anglického jazyka od 1. třídy, od 7.r. výuku německého jazyka
·        od 4. ročníku výuku nové informatiky 
·        rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet, práci s 3D tiskárnou
·        výuku s využitím interaktivní tabule 
·        zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy 
·        účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog 
·        výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, výtvarný aneční obor, dramatický obor přímo ve škole 
·        bezplatnou školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami 
·        školní jídelnu s možností nákupu zdravé svačinky 
·        výhodné autobusové spojení 
 
                                                        Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy 
                                                                         Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy 
 
 

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist