Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice

 
Příjmy 
Výdaje 
 
 
 
Vedení bank. účtu 
 
145 
Odměny – sběr škola 
 
6898 
Odměny – sběr školka 
 
4000 
Výlet ZŠ 
 
7018 
Přísporg. ASSK 
 
1680 
Nákup tácků (karneval) 
 
351 
Jízdné – vybíjená 
 
220 
Jízdné – přírodsoutěž 
 
154 
Jízdné – plavecká soutěž 
 
113 
Školní potřeby 
 
1509 
Odměna sběr papíru 
 
6000 
 
 
 
Sběr – recycling 
30318,9 
 
Úrok (banka) 
2,13 
 
Příspěvky rodičů 
13420 
 
Prodej zákusků – karneval 
2000 
 
 
 
 
SUMA ROK 2018 /Kč 
45741,03 
28088 
VH 
17653,03 

Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice

   
   

Příjmy 2017

 

Sběr papíru 2017

37 505,00 Kč

Úroky

1,96 Kč

Příspěvky rodičů

10 600,00 Kč

 

 

Celkem

48 106,96 Kč

   
   

Výdaje 2017

 

Členské příspěvky OR AŠSK

-1 940,00 Kč

Přeprava osob ze dne 27.4.2017

-5 400,00 Kč

Odměny za sběr papíru

-11 694,00 Kč

Přeprava osob 11.7.2017

-1 400,00 Kč

Odměny za stud výsledky

-1 584,00 Kč

Doprava výlet 7.12.2017

-3 120,00 Kč

Poplatky balance

-230,00 Kč

Jízdné – soutěž ve vybíjené

-264,00 Kč

Kancelářské potřeby

-31,00 Kč

Nákup tácků, sáčků na karneval

-162,00 Kč

Jízdné – recitační soutěž

-154,00 Kč

Nákup sportovního vybavení

-8 621,00 Kč

Jízdné – minikopaná Litomyšl

-242,00 Kč

Jízdné – přírodovědná soutěž

-282,00 Kč

Jízdné – štafetový pohár

-330,00 Kč

Pěvecká soutěž – Litomyšl

-66,00 Kč

Jízdné – přespolní běh

-143,00 Kč

Nákup fotbalového míče

-350,00 Kč

 

 

Celkem

-36 013,00 Kč

   
   

VH 2017

 

Příjmy 2017

48 106,96 Kč

Výdaje 2017

-36 013,00 Kč

Výsledek hospodaření 2017

12 093,96 Kč

 

 

Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice

   
   

Příjmy 2017

 

Sběr papíru 2017

37 505,00 Kč

Úroky

1,96 Kč

Příspěvky rodičů

10 600,00 Kč

 

 

Celkem

48 106,96 Kč

   
   

Výdaje 2017

 

Členské příspěvky OR AŠSK

-1 940,00 Kč

Přeprava osob ze dne 27.4.2017

-5 400,00 Kč

Odměny za sběr papíru

-11 694,00 Kč

Přeprava osob 11.7.2017

-1 400,00 Kč

Odměny za stud výsledky

-1 584,00 Kč

Doprava výlet 7.12.2017

-3 120,00 Kč

Poplatky balance

-230,00 Kč

Jízdné – soutěž ve vybíjené

-264,00 Kč

Kancelářské potřeby

-31,00 Kč

Nákup tácků, sáčků na karneval

-162,00 Kč

Jízdné – recitační soutěž

-154,00 Kč

Nákup sportovního vybavení

-8 621,00 Kč

Jízdné – minikopaná Litomyšl

-242,00 Kč

Jízdné – přírodovědná soutěž

-282,00 Kč

Jízdné – štafetový pohár

-330,00 Kč

Pěvecká soutěž – Litomyšl

-66,00 Kč

Jízdné – přespolní běh

-143,00 Kč

Nákup fotbalového míče

-350,00 Kč

 

 

Celkem

-36 013,00 Kč

   
   

VH 2017

 

Příjmy 2017

48 106,96 Kč

Výdaje 2017

-36 013,00 Kč

Výsledek hospodaření 2017

12 093,96 Kč

 

 

VÝDAJE

PŘÍJMY

 

PŘÍJMY

 

 

 

Zůstatek v pokladně za rok 2014

 

 

11388

1.      Příspěvky rodičů 8. třída

 

1100,-

2.      Příspěvky rodičů 7. třída

 

700,-

3.      Příspěvky rodičů 1. třída

 

1550,-

4.      Příspěvky rodičů 9. třída

 

500,-

5.      Příspěvky rodičů 2. + 3. třída

 

2150,-

6.      Příspěvky rodičů 4. + 5. třída

 

1950,-

7.      Výtěžek z karnevalu

 

1750,-

8.      Výtěžek z jarního bazárku

 

145,-

 

PŘÍJMY CELKEM

 

 

21233

   

 

 

VÝDAJE

 

 

 

1.      Příspěvek na dopravu – výlet MŠ

1500,-

 

2.      Odměna za sběr papíru – 8. třída

1000,-

 

3.      Odměna za sběr papíru – 3. třída

1500,-

 

4.      Odměna za sběr papíru – 5. třída

2000,-

 

5.      Odměna za sběr papíru – 4. třída

509,-

 

6.      Odměna za sběr papíru – 9. třída

166,-

 

7.      Odměna za sběr papíru – 1. třída

427,-

 

8.      Odměna za sběr papíru – 2. třída

383,-

 

9.      Odměna za sběr papíru – 7. třída

80,-

 

10.  Odměna za sběr papíru – 6. třída

253,-

 

11.  Odměna za sběr papíru – MŠ

690,-

 

12.  Knížky pro prvňáčky

204,-

 

13.  Dárkové poukazy za nejlepší sběrače

1419,-

 

14.  Atletická všestrannost - jízdné

190,-

 

15.  Odměny za studijní výsledky

3205,-

 

16.  Odměny za studijní výsledky

398,-

 

17.  Odměny za studijní výsledky

199,-

 

18.  Kancelářské potřeby – pokladní doklad

54,-

 

 

VÝDAJE celkem

 

14177

 

 

 

 

 

 

ZŮSTATEK V POKLADNĚ za rok 2015 ke dni 16.9.2015

 

7056,-

 

 

Zůstatek na účtu PRO SCHOLA ke dni 16.9. 2015              31 222,- Kč

(za sběr papíru jsme získali za rok 2015  částku  14 336Kč)

Celkem disponuje sdružení PRO SCHOLA částkou     38.278,- Kč

                                                       

                                                       Vypracovala dne 17. 9. 2015 Mgr. Marie Pecháčková

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist