02.04. 19pokladna pro rok 2018

 Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice

 
Příjmy 
Výdaje 
 
 
 
Vedení bank. účtu 
 
145 
Odměny – sběr škola 
 
6898 
Odměny – sběr školka 
 
4000 
Výlet ZŠ 
 
7018 
Přísporg. ASSK 
 
1680 
Nákup tácků (karneval) 
 
351 
Jízdné – vybíjená 
 
220 
Jízdné – přírodsoutěž 
 
154 
Jízdné – plavecká soutěž 
 
113 
Školní potřeby 
 
1509 
Odměna sběr papíru 
 
6000 
 
 
 
Sběr – recycling 
30318,9 
 
Úrok (banka) 
2,13 
 
Příspěvky rodičů 
13420 
 
Prodej zákusků – karneval 
2000 
 
 
 
 
SUMA ROK 2018 /Kč 
45741,03 
28088 
VH 
17653,03 

Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice

   
   

Příjmy 2017

 

Sběr papíru 2017

37 505,00 Kč

Úroky

1,96 Kč

Příspěvky rodičů

10 600,00 Kč

 

 

Celkem

48 106,96 Kč

   
   

Výdaje 2017

 

Členské příspěvky OR AŠSK

-1 940,00 Kč

Přeprava osob ze dne 27.4.2017

-5 400,00 Kč

Odměny za sběr papíru

-11 694,00 Kč

Přeprava osob 11.7.2017

-1 400,00 Kč

Odměny za stud výsledky

-1 584,00 Kč

Doprava výlet 7.12.2017

-3 120,00 Kč

Poplatky balance

-230,00 Kč

Jízdné – soutěž ve vybíjené

-264,00 Kč

Kancelářské potřeby

-31,00 Kč

Nákup tácků, sáčků na karneval

-162,00 Kč

Jízdné – recitační soutěž

-154,00 Kč

Nákup sportovního vybavení

-8 621,00 Kč

Jízdné – minikopaná Litomyšl

-242,00 Kč

Jízdné – přírodovědná soutěž

-282,00 Kč

Jízdné – štafetový pohár

-330,00 Kč

Pěvecká soutěž – Litomyšl

-66,00 Kč

Jízdné – přespolní běh

-143,00 Kč

Nákup fotbalového míče

-350,00 Kč

 

 

Celkem

-36 013,00 Kč

   
   

VH 2017

 

Příjmy 2017

48 106,96 Kč

Výdaje 2017

-36 013,00 Kč

Výsledek hospodaření 2017

12 093,96 Kč

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist