Žákovský parlament

 8. setkání 28. 4. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

 

Program:

1.     Reflexe zástupců tříd k preventivního programu Policie ČR (Vlastní bezpečí a Prevence rizikového chování) – kladné hodnocení programu žáky

2.     Odjezd do Legolandu – doplňující informace

3.     Rej ČARODĚJNIC – 29.4. 2022

Seznámení s programem, maska čarodějnice, pomůcky k pracovním činnostem ve třídě

4.     Preventivní programy a besedy na školní rok 2022/2023 – návrhy a náměty od zástupců tříd. (Jaké programy by žáci uvítali?)

5.     Omezené chození po trávě v areálu školy (využíváme asfaltových a zpevněných cest)

6.     Šetříme energiemi – zhasínání světel ve třídě a na chodbě

7.     Plánované akce:

3.5. 2022 - Přírodovědná soutěž v SVČ Litomyšl

12.5. 2022 – Divadlo na ZŠ

19.5. 2022- Dopravní výchova v SVČ Litomyšl (4. a 5. třída)- testy a praktická jízda

20.5. 2022 – Motýlí cirkus (ŠD a žáci 1. stupně)

V řešení realizace motivačního programu (motivace k učení)- SVP Alfa Svitavy (2. st. ZŠ)

8.     Připomenutí slušného chování – POZDRAVÍME!

9.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny

 

Žákovský parlament

 7. setkání 17. 3. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Omluveni: ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.     Plánované akce:

·       18.3. 2022 – Dravci

·       21. 3. 2022 – Ponožkový den (Světový den Downova syndromu)- zapojení tříd

·       Preventivní program Policie ČR – 6.-9. třída – Prevence rizikového chování - dne 1.4. 2022

·       Preventivní program Policie ČR – Vlastní bezpečí: 1.-3. třída – dne 7.4.2022

                                                                                  4. a 5. třída – dne 8.4. 2022                                                            

2.     Reflexe z preventivního program MP Education

·       Na světe nejsi sám -1. -3. ročník

·       Z housenky motýlem 4. a 5. ročník

3.     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě

4.     Pořádek ve školních lavicích

5.     Rozvolňování mimořádných opatření nařízených vládou ČR

 

6.     Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování

7.     Klima třídy: vyjádření zástupců jednotlivých tříd (6. třída – došlo ke zlepšení vztahů mezi dívkami ve třídě)

8.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)

      Nebyly vzneseny.

 

Žákovský parlament
 6. setkání 3. 2. 2022
 
Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková
 
Program:
1.     Plánované akce:
·       Lyžování na Pekláku - 1. stupeň ZŠ (středa 2.2.- 23. 2. 2022)       Na světe nejsi sám -1. -3. ročník       Z housenky motýlem 4. a 5. ročník
     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě      Pořádek ve školních lavicích
4.     Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR
5.     Pravidla slušného chování - zdravení. Upozornění na porušování pravidla slušného chování žákem 3. třídy.
6.     Klima třídy (chování žáků vůči sobě navzájem)- vyjádření zástupců jednotlivých tříd.
7.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)
      Nebyly vzneseny.
Žákovský parlament
 5. setkání 10. 1. 2022
Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková
Program:
1.     Plánované akce:
Programy MPP na druhé pololetí
Lyžařský výcvik 16.1. -22. 1. 2022
Školní karneval – konání záleží na mimořádných opatřeních nařízených vládou ČR
2.     Karanténa – distanční výuka (bezpečná práce v on-line prostředí, prevence kyberšikany)
3.     Pololetní klasifikace, pololetní práce
4.     Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19
5.     Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování ve škole (vulgarismy)
6.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)
Nebyly vzneseny

 

 

Výtvarná soutěž – Vánoční expres v Evropě

Eurocentrum Pardubice si pro žáky ZŠ, ZUŠ, speciálních ZŠ a víceletých gymnázií v Pardubickém kraji připravilo vánoční výtvarnou soutěž Vánoční expres v Evropě.

Žákyně 5. třídy Dorotka Doležalová se umístila na 4. místě ve vánoční výtvarné soutěži Vánoční expres v Evropě, jež probíhala v termínu 8. 11. 2021 – 17. 12. 2021.

Gratulujeme !!!