4. schůze žákovského parlamentu 21. 1. 2020

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

    - preventivní program Krok za krokem (posílení třídního kolektivu) PPP 22. 1. od 9:50h.

    - 30. 1. předání výpisu vysvědčení, 31. 1. pololetní prázdniny

    - 4. 2. Divadélko pro školy, cena: 50 Kč, MŠ, I. i II. stupeň

    - 10. 2. – 14. 2. jarní prázdniny

       Žáci byli poučeni o dodržování bezpečnosti při zimních sportech, pravidlech silničního 

       provozu a slušném chování.

    - 29. 2. pozvánka na Dětský karneval a Maškarní ples, téma: Na farmě

2) Provozní záležitosti

- mobilní hra „Pokémoni“ – žáci byli upozorněni na nebezpečí spojená s herní aplikací,

  po příchodu do školy se mají věnovat přípravě na vyučování, nesmí po 7:30 h. odcházet ze 

  školy, pohybovat se v areálu školy a hrát tuto hru

- zákaz vstupu do šaten ve venkovní obuvi, dodržování pořádku

- připomenuta pravidla slušného chování

3) Připomínky

- žádost žáků 2. stupně o samostatný odchod na oběd

- předbíhání v řadě na oběd

  - na pedagogické radě bude projednáno přijatelné řešení situace, domluvená pravidla

 

 

 3. schůze žákovského parlamentu 22. 11. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

    - preventivní program Acet z.s. p. Kadlecová, 7. ročník Říkat ano, říkat ne (3. a 4. vyuč.h.),                  4. + 5. roč. Aby učení nebylo mučení (oběd 11:35h., 6. a 7. vyuč.h.)

      Změna rozvrhu hodin!

    - 28. 11. – poslední lekce plaveckého výcviku, 14:00h.-18:00h. – Adventní dílny

    - 5. 12. Čertovské rojení

    - 9. 12. Filharmonie Pardubice (Hudba tančí staletími – MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ) 70 Kč

    - 12. 12. Vánoční besídka 16:00h. spojená s charitativním prodejem výrobků 

    - 20. 12. Třídní besídky (program dle domluvy se třídními učiteli)

2) Poučení

Žákům byla připomenuta pravidla slušného chování ve vztahu k pedagogům, ostatním zaměstnancům školy, dospělým a starším lidem, ve vztahu ke spolužákům ve třídě, starším i mladším žákům školy. Zdůrazněno bylo opět dodržování pořádku v šatnách, ve třídách a na chodbách školy.

 

 2. schůze žákovského parlamentu 22. 10. 2019 

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence 

 

PROGRAM

1) Seznámení s výsledky volby předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

2) Organizační záležitosti, plánované akce 

    - plavecký výcvik (24. 10. – pyžamo – nácvik 1. pomoci) 

    - 24. 10. Rej strašidel  - organizace akce, pohoštění, dýně, masky

      Poučení o chování v souladu se školním řádem.

    - 25. 10. Den se třídním učitelem – úklid třídy, aktivity k posílení vrstevnických vztahů,hry

3) Poučení před podzimními prázdninami 

    Upozornění na bezpečný pohyb v okolí školy – změna zastávky autobusu, dopravní          značky 

4) Dotazy 

    - 5. ročník: Žádost o účast na stezce odvahy s žáky 2. stupně – bude se projednávat 

 

1. schůze žákovského parlamentu 10. 9. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová 

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2019/2020

1. ročník   Josef Doležal, Sofie Kovářová

2. ročník   Tereza Holcová

3. ročník   Anna Vopařilová

4. ročník   Eliška Cacková, Lucie Benešová

5. ročník   Leoš Borek, Jan Tobek

6. ročník   Ela Šindelářová

7. ročník   Matěj Sejkora

8. ročník   Radek Holec

9. ročník   Pavlína Rosendorfová

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda:            Ela Šindelářová

     místopředseda:   Radek Holec 

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry 

4) Organizační záležitosti

     - dodržování pořádku v šatnách, na chodbách a ve třídách (úklid oblečení a obuvi)

     - poučení o bezpečnosti v okolí školy

5) Plánované akce

    - plavecký výcvik (I.stupeň – každý čtvrtek od 19. 9.)

    - 27. 9. Program všeobecné primární prevence: Začátek - 1., 2. a 3. ročník - PPP 

6) Dotazy

    - 9. ročník:

      odchod na oběd bez doprovodu učitele (bude projednáno)

      možnost pobytu ve třídě v době přestávek (zamítnuto z důvodu bezpečnosti a dohledu nad žáky)

 

                                                                                                                                                                                      

              

 

KROUŽEK

VEDOUCÍ

KDY

Šikovné ruce, pro žáky 1. – 5 .r.

H. Frajdlová

středa 13.15 – 14.45 h

Míčové hry, pro žáky 1. – 5 .r.

Š. Lorencová

středa 13.30 – 14.30 h 
1 x za 14 dnů

Hrátky s češtinou, pro žáky 1 .- 5 .r.

L. Jiroutová

pondělí 13.00 – 14. 00 h

Sportovní kroužek, pro žáky 1. – 5 .r.

M. Šorf

čtvrtek 13.00 – 14.00 h 
500,- Kč za pololetí

Příprava na sportovní soutěže

M. Hronová

dle domluvy

Florbal, pro žáky 6. - 9.r.

P. Teplý

pondělí 15. 00 – 16.00 h

Příprava na přijímací zkoušky

 

P. Teplý

pátek 13.00 – 14.00 h -

 

Zápis ze 7. schůze žákovského parlamentu

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy a metodik prevence

Program:

1. Zhodnocení školního roku, třídních výletů

2. Seznámení s organizací závěrečného týdne

    Po - výuka dle rozvrhu

      Út - Branný den (Hasiči, 1. pomoc – Červený kříž, Střelba ze vzduchovek)

      St – rozdávání sešitů, výkresů, úklid třídy

      Čt – volný den (program dle domluvy jednotlivých tříd s třídními učiteli)

      Pá - rozdávání vysvědčení

           slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně

3. Poučení před letními prázdninami – o bezpečném chování u vody a při sportování

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist