4. schůze žákovského parlamentu 10. 4. 2018

 

Přítomni byli: p. ředitelka, metodik prevence, zástupci jednotlivých tříd

 

Program:

* Plánované akce:

11. 4. Komorní filharmonie Pardubice – Hudba a film, seznamte se prosím

11. 4. Zápis do 1. ročníku od 15:00 h.

12. 4. a 16. 4. - přijímací zkoušky na SŠ

13. 4. Trstěnický slavík – pěvecká soutěž

17. 4. od 10:00 h. Litomyšl – představení Pan Theodor Mundstock 8. - 9. roč.

Den Země (22. 4. 2018) – aktivity (úklid v okolí školy, sběr odpadků)

Exkurze Brno - květen

 

* Třídní schůzky – čtvrtek 19. 4. 2018 od 15:00 do 17:00 h.

– přítomna p. Švadlenková (speciální pedagog)

 

* Ředitelská volna – 30. 4. 2018 (1. 5. 2018 – Státní svátek)

7. 5. 2018 (8. 5. 2018 – Státní svátek)

 

* 25. 4. Preventivní programy: 6. - 7. roč. Život v mediální džungli

8. - 9. roč. Holocaust

* Sběr papíru – 22. a 23. 5.

* „Trstěnická padesátka“ - poslední týden v červnu

 

* Připomínky z řad zástupců:

- žádost o interaktivní tabuli do třídy

 Naše příprava na karneval ve výtvarné výchově ( 2. a 3. ročník). Foto zde.

 2. schůze žákovského parlamentu 24. 11.

 

Přítomni byli: p. ředitelka Mgr. Simona Kubešová, vedoucí školní jídelny Jana Siglová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová, zástupci tříd z 1. - 3. roč., všichni žáci 4. - 9. roč.

 

Program:

1. Na žádost žáků byl zakoupen nový fotbalový míč a na pedagogické radě schválen pobyt na hřišti za školou v době velké přestávky v případě příznivého počasí a dle domluvy.

 

2. K projednání: Chování na WC v době přestávek

 

3. Akce školy: 30. 11. Vánoční dílny

20. 12. Vánoční besídka

 

4. Stravování - vysvětlení výživových norem na základě kterých se počítá spotřební koš

(dodržování doporučení, kontrola hygieny)

+ předání dotazníků k vyplnění (zjištění názorů na školní stravování z pohledu žáků a rodičů)

 1. schůzka parlamentu 22. 9. 2017

Přítomni byli všichni zástupci tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová a metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová.

Program:

1) Představení jednotlivých zástupců pro školní rok 2017/2018

1. ročník Dorota Doležalová a Miroslav Drexler

2. ročník Lucie Benešová

3. ročník Jakub Jareš

4. ročník Tomáš Kodym

5. ročník Daniel Pekárik

6. ročník Radek Holec

7. ročník Pavlína Rosendorfová

8. ročník Pavlína Říhová

9. ročník Tereza Kmošková

 

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda: Tereza Kmošková

     místopředseda: Pavlína Říhová

 3) Seznámení s náplní a smyslem existence žákovského parlamentu (přednášení návrhů ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, akcím, vzájemnému soužití apod.), umístěním            a funkcí schránky důvěry

 4) Plánované akce:

Rej strašidel

Programy primární prevence – PPP Ústí nad Orlicí

 

 5) Diskuse:

- požadavek ze strany žáků – zakoupení nového fotbalového míče

- pobyt na hřišti za školou v době velké přestávky

4. schůzka: 8. 6. 2017

Přítomni byli všichni zástupci tříd, paní ředitelka a metodik prevence.

Program:

· Zhodnocení Sportolympiády

- připomínky: více disciplín, zařadit skok do výšky, změnit pravidla vyhodnocování (dívky x chlapci, vítěz z každé disciplíny)

· Nakupování u p. Siglové – zakázáno v době velké přestávky

· Pobyt venku v době velké přestávky – požadavek docházet na velké hřiště, 1. stupeň na hřiště MŠ – návrhy se projednají na pedagogické radě

· WC – dodržování hygieny

· Výměna světel ve třídách

· Organizace výuky

- 9. 6. Fotografování

- 20. 6. Geomag (1. – 3. ročník)

- školní výlety (15. 6., 20. 6.)

- 22. 6. Den s Integrovaným záchranným systémem – Litomyšl

 

Závěrečný týden školního roku

26. 6. Výuka do 13 h.

27. 6. Pěší turistika

28. 6. Třídnické práce – 1. stupeň do 11.30 h., 2. stupeň do – 12.25 h.

29. 6. Třídnické práce, Červený kříž – nácvik první pomoci – do 10.35 h.

30. 6. Slavnostní zakončení školního roku – 7.50 h. – vydání vysvědčení ve třídách,

8.30 h. – rozloučení v tělocvičně

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist