Žákovský parlament
 5. setkání 10. 1. 2022
Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková
Program:
1.     Plánované akce:
Programy MPP na druhé pololetí
Lyžařský výcvik 16.1. -22. 1. 2022
Školní karneval – konání záleží na mimořádných opatřeních nařízených vládou ČR
2.     Karanténa – distanční výuka (bezpečná práce v on-line prostředí, prevence kyberšikany)
3.     Pololetní klasifikace, pololetní práce
4.     Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19
5.     Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování ve škole (vulgarismy)
6.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)
Nebyly vzneseny

 

 

Výtvarná soutěž – Vánoční expres v Evropě

Eurocentrum Pardubice si pro žáky ZŠ, ZUŠ, speciálních ZŠ a víceletých gymnázií v Pardubickém kraji připravilo vánoční výtvarnou soutěž Vánoční expres v Evropě.

Žákyně 5. třídy Dorotka Doležalová se umístila na 4. místě ve vánoční výtvarné soutěži Vánoční expres v Evropě, jež probíhala v termínu 8. 11. 2021 – 17. 12. 2021.

Gratulujeme !!!