24.05. 229. žákovský parlament

Žákovský parlament

 9. setkání 18. 5. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

 

Program:

1.     Připomenutí programů: 19. 5. 2022 – Dopravní výchova v SVČ Litomyšl (4. a 5. třída)- testy a praktická jízda, 20.5. 2022 - Motýlí cirkus (ŠD a žáci 1. stupně)

2.     Šetříme energiemi – zhasínání světel ve třídě a na chodbě

3.     Dodržování pravidel slušného chování -zdravíme

4.     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě (obuv pod lavičky) - služby ve třídách

5.     Blížící se konec školního roku – motivace k učení, závěrečné (pololetní) práce

6.     Blahopřání žákům k úspěšné účasti a reprezentaci v soutěžích

7.     27. 5. 2022 – ředitelské volno

8.     Plánované akce:

25.5. 2022 – Dopravní výchova na ZŠ Trstěnice (jízdní kola a přilby)

1.6. 2022 DEN DĚTÍ – Školní Olympiáda (seznámení žáků s programem, výběr státu, příprava informací o vybrané zemi, pokřik, výroba vlajek, výběr oblečení (kostýmů)

23.6. 2022 – školní výlet

29.6. 2022 – Branný den – složky IZS

Třídní focení – předpokládaný termín 3.6. 2022

9.     Od 21.5.2022 – autobus opět jezdí ke škole

10.   Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist