Žákovský parlament

 10.  setkání 9. 6. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

 

Program:

1.      Reflexe zástupců 9. ročníku o přijetí k dalšímu vzdělávání (střední školy a střední odborné školy). Přejeme mnoho úspěchů v nové škole!

2.      Klima třídy – vyjádření jednotlivých zástupců tříd (shrnutí za celý školní rok)

3.      Evaluace MPP  a  počtu výskytu případů  rizikového chování  (pouze šarvátky a drobné rozepře mezi žáky)

4.      Závěrečná klasifikace

5.      Odevzdávání učebnic, úklid ve třídách

6.      Nabídka ZUŠ – rozšíření tanečního oboru – pro starší dívky (5.-9. ročník)

7.      Školní výlet – 17.6. 2022 – žáci 1. třídy a MŠ

 23.6. 2022 – 2.-5. ročník – Dolní Morava

                      6. ročník – Brno (podzemí, laser game)

                      7. ročník – Brno (Bruno park)

                      8. ročník – Pardubice – úniková hra

                      9. ročník – Cakle

8.      Závěrečný týden školního roku:

·         27.6. 2022- třídnické práce, odevzdávání a výměna učebnic, úklid ve třídách (1. st. končí v 11. 30, 2. st. končí ve 12:25)

·         28.6. 2022 – dokončení třídnických prací

·         29.6. 2022 – Branný den

·         30.6. 2022 -Slavnostní zakončení školního roku

(Sdělení zástupců 9. ročníku o plánech a přípravách na rozloučení se školou)

9.      Poděkování zástupcům jednotlivých tříd za účast a spolupráci v „Žákovském parlamentu“

10.  Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.

 

 

 

Žákovský parlament

 9. setkání 18. 5. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

 

Program:

1.     Připomenutí programů: 19. 5. 2022 – Dopravní výchova v SVČ Litomyšl (4. a 5. třída)- testy a praktická jízda, 20.5. 2022 - Motýlí cirkus (ŠD a žáci 1. stupně)

2.     Šetříme energiemi – zhasínání světel ve třídě a na chodbě

3.     Dodržování pravidel slušného chování -zdravíme

4.     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě (obuv pod lavičky) - služby ve třídách

5.     Blížící se konec školního roku – motivace k učení, závěrečné (pololetní) práce

6.     Blahopřání žákům k úspěšné účasti a reprezentaci v soutěžích

7.     27. 5. 2022 – ředitelské volno

8.     Plánované akce:

25.5. 2022 – Dopravní výchova na ZŠ Trstěnice (jízdní kola a přilby)

1.6. 2022 DEN DĚTÍ – Školní Olympiáda (seznámení žáků s programem, výběr státu, příprava informací o vybrané zemi, pokřik, výroba vlajek, výběr oblečení (kostýmů)

23.6. 2022 – školní výlet

29.6. 2022 – Branný den – složky IZS

Třídní focení – předpokládaný termín 3.6. 2022

9.     Od 21.5.2022 – autobus opět jezdí ke škole

10.   Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.

Žákovský parlament

 8. setkání 28. 4. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

 

Program:

1.     Reflexe zástupců tříd k preventivního programu Policie ČR (Vlastní bezpečí a Prevence rizikového chování) – kladné hodnocení programu žáky

2.     Odjezd do Legolandu – doplňující informace

3.     Rej ČARODĚJNIC – 29.4. 2022

Seznámení s programem, maska čarodějnice, pomůcky k pracovním činnostem ve třídě

4.     Preventivní programy a besedy na školní rok 2022/2023 – návrhy a náměty od zástupců tříd. (Jaké programy by žáci uvítali?)

5.     Omezené chození po trávě v areálu školy (využíváme asfaltových a zpevněných cest)

6.     Šetříme energiemi – zhasínání světel ve třídě a na chodbě

7.     Plánované akce:

3.5. 2022 - Přírodovědná soutěž v SVČ Litomyšl

12.5. 2022 – Divadlo na ZŠ

19.5. 2022- Dopravní výchova v SVČ Litomyšl (4. a 5. třída)- testy a praktická jízda

20.5. 2022 – Motýlí cirkus (ŠD a žáci 1. stupně)

V řešení realizace motivačního programu (motivace k učení)- SVP Alfa Svitavy (2. st. ZŠ)

8.     Připomenutí slušného chování – POZDRAVÍME!

9.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny

 

Žákovský parlament

 7. setkání 17. 3. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Omluveni: ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.     Plánované akce:

·       18.3. 2022 – Dravci

·       21. 3. 2022 – Ponožkový den (Světový den Downova syndromu)- zapojení tříd

·       Preventivní program Policie ČR – 6.-9. třída – Prevence rizikového chování - dne 1.4. 2022

·       Preventivní program Policie ČR – Vlastní bezpečí: 1.-3. třída – dne 7.4.2022

                                                                                  4. a 5. třída – dne 8.4. 2022                                                            

2.     Reflexe z preventivního program MP Education

·       Na světe nejsi sám -1. -3. ročník

·       Z housenky motýlem 4. a 5. ročník

3.     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě

4.     Pořádek ve školních lavicích

5.     Rozvolňování mimořádných opatření nařízených vládou ČR

 

6.     Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování

7.     Klima třídy: vyjádření zástupců jednotlivých tříd (6. třída – došlo ke zlepšení vztahů mezi dívkami ve třídě)

8.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)

      Nebyly vzneseny.

 

Žákovský parlament
 6. setkání 3. 2. 2022
 
Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková
 
Program:
1.     Plánované akce:
·       Lyžování na Pekláku - 1. stupeň ZŠ (středa 2.2.- 23. 2. 2022)       Na světe nejsi sám -1. -3. ročník       Z housenky motýlem 4. a 5. ročník
     Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě      Pořádek ve školních lavicích
4.     Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR
5.     Pravidla slušného chování - zdravení. Upozornění na porušování pravidla slušného chování žákem 3. třídy.
6.     Klima třídy (chování žáků vůči sobě navzájem)- vyjádření zástupců jednotlivých tříd.
7.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)
      Nebyly vzneseny.
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist