Projekt: Rozvoj a modernizace odborné učebny na Základní škole a Mateřské škole Trstěnice

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy a mateřská školy Trstěnice, okres Svitavy a to prostřednictvím realizace nové učebny Jazyků a Počítačů. Dále se projekt zaměřuje na vybudování bezbariérového užívání objektu pomocí pořízení schodolezu a konektivity. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.

Realizace: 2018-2019

Předpokládaný rozpočet: 1 499 944 

 

Nová učebna jazyků a informatiky - přínos pro školu.

     Školní rok 2019/2020 umožnil začít s výukou jazyků na naší škole v nové, zmodernizované učebně. Její vybavení přispívá zejména k zlepšení kvality poslechu – pomocí sluchátek má žák možnost maximálně se koncentrovat na mluvené slovo, je zvukově izolován od okolí. Posílí se tak poslechová zručnost a s ní zároveň i výslovnost. Komunikace probíhá i prostřednictvím mikrofonů. Žáci sedící v různých částech místnosti vedou rozhovor ve dvojici, nebo skupině. Učitel si volí, koho si chce poslechnout, může do komunikace vstupovat, pořídit zvukový záznam a odhalit tím chyby ve výslovnosti (to vše diskrétně). Zařízení zlepšilo podmínky pro výchovně-vzdělávací proces. Žáci získali reprezentativní učebnu blízkou mladé digitální generaci.


     Zcela přepracovaná koncepce učebny na informatiku dodala škole možnost učit práci na počítačích efektivněji a rozšíření z 12 na 18 počítačů umožňuje větší zapojení žáků do výuky a práci jednotlivců na “svém” počítači. Nové stolky a židle splňují ergonomické normy pro práci s PC a napomohly k ekonomičtějšímu rozmístění počítačů. Zavedení kabeláže do plastových tunelů na zemi zase k lepšímu výhledu žáků na tabuli a velkoplošnou obrazovku.

 

 

 

 

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist