Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 31.8.2017

 

 Program:

 

1.            Usnesení ze ŠR ze dne 10.11.2016

2.            Školní řád platný k 1.9.2017, č.j.61/2017

3.            Školní řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, č.j.62/2017

4.            Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

5.            ŠVP MŠ Poznáváme spolu svět, od 1.9.2017; č.j. 64/2017

6.            Školní řád MŠ, od 1.9.2017, č.j. 65/2017

7.            Dodatek č.1. k ŠVP  ZV -  Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, č.j. 66/2017  - k 1.9.2017 se doplňuje o povinnou výuku plavání

Dodatek č.2. k ŠVP  ZV -  Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, č.j. 67/2017 - k 1.9.2017 se upravuje kapitola Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - doplňuje se o text, který je zvýrazněn žlutě.

8.            Vize školy

9.            seznámení s Ročním plánem školy 2017 – 2018

10.          seznámení s Plánem školních akcí 2017 – 2018

11.          Organizační řád školní jídelny, od 1.9.2017

12.          Provozní  řád školní jídelny od 1.9.2017

13.          Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2017

14.          změny v pedagogickém sboru

15.          nabídka kroužků ve školním roce 2017-2018

16.          vyjádření stanoviska ke slovnímu hodnocení

17.          diskuze a připomínky

Usnesení:

1.            ŠR schválila Školní řád platný k 1.9.2017, č.j.61/2017

2.            ŠR schválila Školní řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, č.j.62/2017

3.            ŠR se seznámila a schválila Výroční zprávu 2065-2017

4.            ŠR schválila Dodatek č.1. k ŠVP  ZV -  Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, č.j. 66/2017 (povinná výuka plavání)

5.            ŠR schválila Dodatek č.2. k ŠVP  ZV -  Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, č.j. 67/2017 (Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami )

6.            ŠR se seznámila s ŠVP MŠ Poznáváme spolu svět, od 1.9.2017; č.j. 64/2017

7.            ŠR se seznámila s Školním řádem MŠ, od 1.9.2017, č.j. 65/2017

8.            ŠR se seznámila s Vizí školy

9.            ŠR se seznámila s Ročním plánem školy 2017 – 2018

10.          ŠR se seznámila s Plánem školních akcí 2017 – 2018

11.          ŠR se seznámila s Organizačním řádem školní jídelny, od 1.9.2017

12.          ŠR se seznámila s Provozním  řádem školní jídelny od 1.9.2017

13.          ŠR se seznámila s Vnitřním řádem školní jídelny, od 1.9.2017

14.          ŠR se seznámila se změnami v pedagogickém sboru

15.          ŠR se seznámila s nabídkou kroužků ve školním roce 2017-2018

16.          ŠR souhlasí se slovním hodnocením žáků s vývojovými poruchami učení a chování

                                                                                                        Zapsala: Mgr. Jana Holcová

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 V Trstěnici,  31.8.2017

 

 

 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 10.11.2016

 

Program:

 

1.      Usnesení ze ŠR ze dne 29.8.2016

2.      Dodatek č. 1. ke školnímu řádu: Školní řád se vzhledem k novele zákona o ochraně veřejného zdraví doplňuje o ustanovení:

 

„Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.“

3.      Návrh rozpočtu na rok 2017

4.      diskuze a připomínky

 

Usnesení:

1.      ŠR schválila dodatek č. 1 ke školnímu řádu

                                                                                                        Zapsala: Mgr. Jana Holcová

                                                                                               

 V Trstěnici,  10.11.2016

 

 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 29.8.2016

 

Program:

 

1.      Usnesení ze ŠR ze dne 14.3.2016

2.      ŠVP ZV Učíme se pro život , platné od 1.9.2016, č.j. 059/2016

3.      Školní řád č.j. 063/2016.

4.      Školní řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, č.j. 064/2016

5.      Aktualizace školního řádu MŠ k 1.9.2016

6.      seznámení s Výroční zprávou 2015-2016

7.      seznámení s Koncepcí rozvoje školy 2016 – 2018

8.      seznámení s Ročním plánem školy 2016 – 2017

9.      seznámení s Plánem školních akcí 2016 – 2017

10.  změny v pedagogickém sboru

11.  nabídka kroužků ve školním roce 2016-2017

12.  vyjádření stanoviska ke slovnímu hodnocení

13.  diskuze a připomínky

 

Usnesení:

1.      ŠR schválila ŠVP ZV Učíme se pro život , platné od 1.9.2016, č.j. 059/2016

2.      ŠR schválila Školní řád. č.j. 063/2016

3.      ŠR schválila Školní řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, č.j. 064/2016

4.      ŠR schválila Aktualizaci školního řádu MŠ k 1.9.2016

5.      ŠR se seznámila a schválila Výroční zprávu 2015-2016

6.      ŠR se seznámila s Koncepcí rozvoje školy 2016 – 2018

7.      ŠR se seznámila s Ročním plánem školy 2016 – 2017

8.      ŠR se seznámila s Plánem školních akcí 2016 – 2017

9.      ŠR se seznámila se změnami v pedagogickém sboru

10.  ŠR se seznámila s nabídkou kroužků ve školním roce 2016-2017

11.  ŠR souhlasí se slovním hodnocením žáků s vývojovými poruchami učení a chování

 

                                                                                                        Zapsala: Mgr. Jana Holcová
                                                                                                        

                                                                                                        

 V Trstěnici,  29.8.2016 

Vážení rodiče,

       chtěla bych Vás pozdravit jménem Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám dali svými hlasy. Chtěla bych Vás ujistit, že vůči vašim názorům budeme otevření a uvítáme všechny Vaše připomínky a nápady, které by pomohly zkvalitnit prostředí i výuku na naší škole.

       Rády se s vámi setkáme osobně, nebo jsou vám k dispozici naše níže uvedené e-mailové adresy. Vaše zprávy budou vždy projednány na nejbližším jednání školské rady. 

                                                                                            Mgr. Jana Holcová

 

 Členové Školské rady při Základní škole a mateřské škole Trstěnice, okres Svitavy: 

 

Předsedkyně:  Jarešová Jana, hubinková.jana@seznam.cz

 

 

Členky :
zástupce zákonných zástupců žáků 
Veronika Hubinková,
Hubinkova.Veronika@seznam.cz 

zástupce pedagogických pracovníků 
Mgr. Jana Holcová, holcova-jana@seznam.cz

 

 

 

 

Školská rada se sešla dne 28.8.2015

Pro školní rok 2015/2016 schválila tyto dokumenty:

          Školní řád

          Inspekční zprávu

          Minimální preventivní program

          Program proti šikanování

          ŠVP ZV LMP - Učíme se pro život pro žákyni 2. ročníku, která je v naší škole integrována

          Slovní hodnocení pro žáky s SVP

                                                                    Zapsala: Mgr. Marcela Nováková

V Trstěnici dne 28.8.2015

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist