Volby zástupce pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ Trstěnice proběhly 18.5. 2016

 

Rozdáno bylo 9 hlasovacích lístků.

Vráceno bylo 9 hlasovacích lístků.

 

Výsledky voleb:

Mgr. Jana Holcová, 6 hlasů

Mgr. Monika Rambousková, 2 hlasy

Mgr. Hana Šrámková, 1 hlas

Mgr. Silvia Vislocká, 0 hlasů


 

Závěr: Zástupce pedagogických pracovníků do školské rady ZŠ Trstěnice byla zvolena Mgr. Jana Holcová.

 

V Trstěnici 20.5.2016

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 4.11.2014

Program:

1. Usnesení ze ŠR ze dne 28.8.2014.

2 seznámení s Minimálním preventivním programem na rok 2014-2015

3. seznámení s dodatkem č. 2 ke Školnímu řádu – bezpečnost žáků

4. seznámení s provedením zabezpečovacích opatření školy v důsledku zajištění lepší 
    bezpečnosti žáků školy

5. diskuze a připomínky

Usnesení:

1. ŠR se seznámila s Minimálním preventivním programem na rok 2014-2015

2. ŠR se  seznámila a schválila dodatek č. 2 ke Školnímu řádu

3. ŠR nemá připomínky k navrženým bezpečnostním opatřením školy a považuje je za dostatečná

 

                                                                    Zapsala: H. Frajdlová.

 V Trstěnici,  4.11.2014

 

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 28.8.2014

Program:

1. Usnesení ze ŠR ze dne 10.10.2013

2. seznámení s Organizačním řádem ZŠ platným od 1.9.2014
3. seznámení s Provozním řádem ZŠ platným od 1.9.2014

4. seznámení s Organizačním řádem MŠ platným od 1.9.2014

5. seznámení s Provozním řádem MŠ platným od 1.9.2014

6. seznámení s ŠVP ZV LMP -  platné od 1.9.2014

7. seznámení s úpravami ŠVP ZV Učíme se pro život – doplnění osnov jednotlivých předmětů  v souvislosti s inovací vzdělávacího obsahu předmětů Prv, Pd, Vl, Pč, Vv na I.st. a F, Ch, Př a Inf na II.st. v rámci projektu Zvyšování kvality výuky v přírodovědných a technických oblastech.a seznámení s Učebními osnovami volitelného předmětu Biologická, fyzikální a chemická praktika - platné od 1.9.2014

8. seznámení s Dodatkem č.1. ke Školnímu řádu

9. seznámení s Výroční zprávou 2013-2014

10. seznámení s Koncepcí rozvoje školy 2014 – 2016

11. seznámení s Ročním plánem školy 2014 – 2015

12. seznámení s Plánem školních akcí 2014 – 2015

13. změny v pedagogickém sboru

14. nabídka kroužků ve školním roce 2014-2015

15. vyjádření stanoviska ke slovnímu hodnocení

16. diskuze a připomínky

Usnesení:

1. ŠR se seznámila a schválila Organizační řád ZŠ platný od 1.9.2014

2. ŠR se seznámila a schválila Provozní řád ZŠ platný od 1.9.2014

3. ŠR se seznámila a schválila Organizační řád MŠ platný od 1.9.2014

4. ŠR se seznámila a schválila Provozní řád MŠ platný od 1.9.2014

5. ŠR se seznámila a schválila ŠVP ZV LMP -  platné od 1.9.2014

6. ŠR se seznámila a schválila úpravy ŠVP ZV Učíme se pro život

    ŠR se seznámila a schválila Učebními osnovami volitelného předmětu Biologická, 
    fyzikální a chemická praktika - platné od 1.9.2014

7. ŠR se seznámila a schválila Dodatkem č.1. ke Školnímu řádu

8. ŠR se seznámila a schválila Výroční zprávu 2013-2014

9. ŠR se seznámila s Koncepcí rozvoje školy 2014 – 2016

10. ŠR se seznámila s Ročním plánem školy 2014 – 2015

11. ŠR se seznámila s Plánem školních akcí 2014 – 2015

12. ŠR se seznámila se změnami v pedagogickém sboru

13. ŠR se seznámila s nabídkou kroužků ve školním roce 2014-2015

14. ŠR souhlasí se slovním hodnocením žáků s vývojovými poruchami učení a chování

 

                                                                    Zapsala: H. Frajdlová.

 V Trstěnici,  28.8.2014

 

Výsledky voleb zástupce rodičů do Školské rady ZŠ a MŠ Trstěnice, okres Svitavy

9.6. - 13.6. 2014

Bláhová Šárka                                             6 hlasů

Veronika Hubinková                                 25 hlasů

Kotvanová Světlana                                  10 hlasů

Pánková Veronika                                     10 hlasů

Zdrželo se nebo nehlasovalo     16 hlasů

 

Všem zákonným zástupcům děkujeme za hojnou účast ve volbách.

Navrhovaným kandidátkám děkujeme za ochotu a spolupráci při volbách.

 

Členkou Školské rady při Zš a mš Trstěnice za zákonné zástupce žáků se stává

VERONIKA HUBINKOVÁ.

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 10. 10. 2013

Program:

1) usnesení ze školské rady 30. 8. 2013

2) seznámení s výroční zprávou za školní rok 2012/2013

3) seznámení s Minimálním preventivním programem na školní rok 2013/ 2014 a jeho 

    Schválení

4) diskuze a připomínky

Usnesení:

1) ŠR byla seznámena s výroční zprávou za školní rok 2012/2013 a schválila ji

2) ŠR se seznámila s Minimálním preventivním programem na školní rok 2013/ 2014 a

    schválila ho 

                                                                                  Zapsala: Rambousková M.

 V Trstěnici, 10. 10. 2013

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist