09.04. 21vyhlášení voleb

 Volby 7. 5. 2021

Ředitelka školy vyhlásila na 7.5.2021 volby do Školské rady Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy.

Volby se měly původně konat již na podzim, kvůli uzavření škol však byly odloženy a nyní proběhnou korespondenční formou. Přesný harmonogram voleb naleznete v detailu této zprávy. Pokud máte zájem kandidovat do školské rady nebo navrhnout někoho z rodičů, sdělte tuto informaci třídním učitelům nebo ředitelce školy prostřednictvím Bakalářů nejpozději do 22.4.2021.

Školská rada je tříčlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel školy, Obec Trstěnice, třetinu volí ze svého středu pedagogičtí pracovníci školy, třetinu zákonní zástupci žáků. Ředitel školy nemůže být členem rady. Průběh voleb se řídí volebním řádem vydaným Obcí Trstěnice 2.6.2005 (v aktuálním znění).

Volba pedagogických pracovníků:

Volební komise:

ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

zástupce pedagogů: Mgr. Jana Holcová, Mgr. Petr Teplý

Forma volby: prezenční

Harmonogram:

do 20.4. návrh kandidátů

21.4. zveřejnění kandidátní listiny

21.4. předání hlasovacích lístků volitelům

7. 5. volební akt ve sborovně školy (velká přestávka)

12. 5. vyhlášení výsledků voleb a jejich zveřejnění na webových stránkách školy

 

Volba zástupců zákonných zástupců žáků:

Volební komise:

Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

učitelky Mgr. Jana Holcová, Mgr. Petr Teplý

Forma volby:

korespondenční

Harmonogram:

do 22.4. návrh kandidátů

23.4. zveřejnění kandidátní listiny

23.4. předání hlasovacích lístků zákonným zástupcům — předá ředitelka školy mailem

7.5. konec hlasování (do 18:00 hod.)

12. 5. vyhlášení výsledků voleb a jejich zveřejnění na webových stránkách školy

Volební komise oznámí výsledek voleb na volebním protokolu, který odevzdá k archivaci v ředitelně školy ve středu 12. 5. 2021 do 9 hodin.

 

V Trstěnici 9.4.2021                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist