12.05. 21výsledky voleb

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Trstěnice, okres Svitavy

Ředitelka školy vyhlásila na 7.5.2021 volby do Školské rady Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy. Školská rada je tříčlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel školy, Obec Trstěnice, třetinu volí ze svého středu pedagogičtí pracovníci školy, třetinu zákonní zástupci žáků. Ředitel školy nemůže být členem rady.

Průběh voleb se řídí volebním řádem vydaným Obcí Trstěnice 2.6.2005 (v aktuálním znění).

Rodiče

Navržení kandidáti:

1.      Pánková Veronika 

2.      Hubinková Lenka 

3.      Pakostová Monika 

Forma hlasování: korespondenční

Počet platných volebních lístků: 55

Počet neplatných volebních lístků: 0

Počet získaných hlasů jednotlivých kandidátů:

 

1.      Pánková Veronika      15

2.      Hubinková Lenka       30

3.      Pakostová Monika      10

 

 

Kandidát, který získal největší počet hlasů a stává se členem Školské rady:

             Hubinková Lenka

Pedagogičtí pracovníci

Navržení kandidáti

1.      Mgr. Dufková Šárka 

2.      Mgr. Teplý Petr 

3.      Mgr. Ondráčková Nikola 

4.      Mgr. Hronová Markéta 

5.      Mgr. Holcová Jana 

6.      Mgr. Chadima Jan 

 

Forma volby: prezenční

1.      Mgr. Dufková Šárka                          1 hlas

2.      Mgr. Teplý Petr                                 0 hlasů

3.      Mgr. Ondráčková Nikola                   1 hlas

4.      Mgr. Hronová Markéta                      2 hlasy

5.      Mgr. Holcová Jana                            8 hlasů 

6.      Mgr. Chadima Jan                             1 hlas

 

 

Kandidát, který získal největší počet hlasů a stává se členem Školské rady:

             Mgr. Jana Holcová

 

Za výsledky hlasování jsou odpovědni:
Mgr. Simona Kubešová, Mgr. Jana Holcová, Mgr. Petr Teplý 


Zápis vyhotovila dne 12.5.2021         Mgr. Jana Holcová              

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist