29.03. 21Přijímací řízení ve školním roce 2020-2021

Vyhlášení termínů jednotné přijímací zkoušky  

Termín školní příjímací zkoušky musí ředitelé středních škol stanovit do 9. dubna 2021. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Výše uvedená úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Více informací na: Jednotná přijímací zkouška 2021│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Místo konání přijímací zkoušky

 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. 
Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce
jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

 

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

 

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

 

Průběh přijímací zkoušky

 

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut stejně jako v loňském školním roce.
Test z matematiky trvá 85 minut stejně jako v školním roce.

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky

 

Ukončení příjímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je posunuto nejdříve na 19. května 2021. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

 

Zápisové lístky

 

Prodloužen do 30. dubna 2021 byl také termín, do kterého budou našim žákům vydány zápisové lístky. Žádné další změny, které byly v minulém školním roce (zkrácená lhůta pro odevzdání zápisových lístků, nemožnost odvolání), nakonec MŠMT schváleny nebyly. Termín pro odevzdání zápisových lístků je tedy stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist