22.09. 21Harmonogram přijímacího řízení na SŠ 2021/22

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022
Školní rok 2021/2022
Obory s talentovou zkouškou
Obory bez talentové zkoušky

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení

31.10.2021
31.01.2021

Zákonný zástupce uchazeče podá přihlášku řediteli SŠ

do 30.11.2021

01.03.2022

Předání zápisového lístku zákonným zástupcům uchazeče

do 30.11.2021
do 15.3.2022

Termíny talentové/školní zkoušky

Obory s talentovou zkouškou: 2.1.-15.1.2022

 

Gymnázium se sportovní přípravou: 2.1.-15.2.2022

Obory s maturitní zkouškou: 12.-28.4.2022   

 

Obory s výučním listem:         22.-30.4.2022

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory:                          12.-13.4.2022                          Šestileté a osmileté:                   19.-20.4.2022                   Náhradní termín:                      10.-11.5.2022

Čtyřleté obory:                          12.-13.4.2022                          Šestileté a osmileté:                   19.-20.4.2022                   Náhradní termín:                      10.-11.5.2022 

Zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky

Obory s talentovou zkouškou: do 20.1.2022                               Gymnázium se sportovní přípravou: do 20.2.2022

Obory s maturitní zkouškou: 30.4.2022   resp. 2.5.2022                         Obory s výučním listem:         22.-30.4.2022

Podání odvolání proti nepřijetí

do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

Odevzdání zápisového lístku řediteli SŠ

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 

Žáci devátých a případně pátých ročníku obdrží přihlášku k navazujícímu studiu v tištěné podobě od svého třídního učitele a vyplněnou mu ji odevzdají. Výchovný poradce přenese odevzdané údaje do aplikace Bakaláři. Ředitel základní školy tiskne z aplikace Bakaláři vyplněné přihlášky, zákonní zástupci žáků je podepsané zašlou nebo osobně donesou na příslušnou školu.

Pokud je pro Vámi vybraný obor nezbytné potvrzení od lékaře, zajistěte si, prosím, včasné objednání na lékařskou prohlídku.

 

Prosíme žáky a jejich zákonné zástupce, aby sledovali případná mimořádná opatření, která s přijímacím řízením souvisí, na webových stránkách MZ a MŠMT. O aktuálních mimořádných opatřeních a změnách v harmonogramu přijímacího řízení vás budeme informovat mailem, aplikací MS Teams a prostřednictvím školních  webových stránek.

https://www.mzcr.cz/

Další informace:

 
Mgr. Markéta Hronová
Výchovný poradce
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist